Har en intagen på anstalt rätt att ha medicin i cellen?

Om en intagen på en anstalt har fått godkänt av ansvarig sjuksköterska att ha egenvård av läkemedel, vilken rätt har kriminalvården att inte tillåta dessa att förvaras i cellen och därtill neka den intagna att ta medicinen vid fel tidpunkt? Egenvården bör väl betyda att det är den intagnas ansvar att sköta sin medicinering, inte kriminalvårdarnas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt finns i fängelselagen (FÄL) och fängelseförordningen (FÄF). Kriminalvården har i enlighet med fängelselagen delegerats att ta fram riktlinjer för verkställighet av lagen (15 kap. 5 § FÄL). Dessa riktlinjer finns att läsa i KVFS 2001:1 FARK Fängelse (FARK Fängelse). FARK Fängelse är uppbyggd genom att den kompletterar fängelselagen, dels i form av föreskrifter, dels i form av allmänna råd till reglerna.

Det finns ingen rätt att inneha medicin i cellen, men heller inget uttryckt förbud

Det en intagen får ta emot och inneha finns reglerat i 5 kapitlet fängelselagen och motsvarande kapitel i FARK Fängelse. Ingen av bestämmelserna ger uttryck för att en intagen får inneha medicin på rummet, samtidigt förbjuder ingen av bestämmelserna det heller. Rätten till hälso- och sjukvård regleras i 9 kapitlet i samma lag och föreskrifter. Enligt föreskrifterna ska en intagen som föreskrivits en viss medicin få tillgång till den enligt föreskrivningen (9 kap. 2 § FARK Fängelse). Som kommentar genom de allmänna råden framkommer att rätten att få tillgång till medicinen inte alltid innebär att den intagne har rätt att inneha medicinen på rummet.

Justitieombudsmannen (JO) har inga synpunkter på att en intagen inte får ha medicin i cellen

I ett beslut från år 2011 kommenterade justitieombudsmannen (JO) ett häktes regler kring att ansvaret för utdelning av egenvårdsmediciner överlämnats till kriminalvårdspersonalen. I fallet fick den intagne inte ha medicinen på rummet utan den delades ut av personalen. JO uttalade i sitt beslut att det var en lämplig ordning som det inte lämnades några synpunkter på (JO Dnr 1630-2010). Även om det finns en skillnad mellan häkte och kriminalvårdsanstalt torde det vara rimligt att en liknande bedömning görs i fråga om mediciner på kriminalvårdsanstalt.

Den intagne bör skriftligen begära att ha medicinen på rummet

Mitt råd till den som är intagen i kriminalvårdsanstalt är att skriftligen begära att få inneha medicinen på rummet, om det finns skäl för det. Vid en sådan begäran måste kriminalvården ta ett beslut. Beslutet kan det sedan begäras omprövning av hos Kriminalvården, därefter kan det överklagas till förvaltningsrätten (14 kap. 1 § FÄL). Då det inte finns ett uttryckligt förbud mot att inneha medicinen på rummet kommer det sannolikt vid en prövning att tas hänsyn till behovet att ha medicinen på rummet, eventuell missbruksproblematik och vilken säkerhetsklass den intagne är placerad i.

Skulle den intagne få medicinen vid fel tidpunkt och uppleva sig felaktigt bemött av Kriminalvården finns det alltid en möjlighet att begära att få saken prövad av justitieombudsmannen genom en anmälan via dennes hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”