Har en hyresgäst rätt till ersättning av grannen vid vattenskada?

Hej! Min mamma bor på hyresrätt. Det har skett en vattenskada som orsakats av lägenheten ovanför henne som då drabbat mammas lägenhet också. Nu åtgärdar fastigheten detta problem i 2 rum + hall hemma hos mamma och detta kommer ta lite mer än 1 månads tid. Därför undrar jag om mamma har rätt till nån typ av ersättning eller skadestånd i detta fallet då hon inte var ansvarig för vattenskadan och har besvärats pga någon annans vårdslöshet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som du undrar om din mamma som bor i en hyresrätt kan kräva ersättning av hennes granne som orsakat en vattenskada i sin lägenhet, som lett till skada i din mammas lägenhet. 

Ersättningsansvar, relevant i det här fallet, regleras i Skadeståndslagen (SkL)

Har din mamma rätt till ersättning av hennes granne?
Enligt skadeståndslagens regler ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöhet orsakat en sakskada ersätta skadan, enligt SkL 2 kap 1 §

Bedömningen i ditt fall innebär alltså att din mammas granne skulle kunna bli ersättningsskyldig till din mamma om grannen uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat vattenskadan i sin lägenhet. Det beror alltså på om grannen varit vårdslös, vilket inte är helt givet utifrån omständigheterna i frågan. Om din mammas granne anses agerat med uppsåt eller genom vårdslöshet, är en grundläggande princip inom skadeståndsrätten att den som blivit utsatt för en skada, ska genom ersättning försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat, det så kallade positiva kontraktsintresset. 

Exempelvis om din mamma betalat en självrisk till försäkringsbolaget för skadan, bör hon få självrisken ersatt av grannen om denne orsakat vattenskadan uppsåtligt eller genom vårdslöshet, då hon inte hade behövt betala självrisken om skadan inte hade skett. 

Vid fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”