Har en deltidsanställd rätt att arbeta heltid?

Har en anställd rätt att gå från att arbeta 80% till 100%?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt den så kallade anvisningsrätten är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det finns ingen lag som tvingar en arbetsgivare att låta en arbetstagare gå upp i tid om det inte finns något sådant behov.

Enligt 25a § lag om anställningsskydd (LAS) har arbetstagare som arbetar deltid rätt till fler arbetstimmar under några förutsättningar. Dels måste arbetstagaren ha anmält till arbetsgivaren att denne vill ha fler arbetstimmar. Arbetsgivaren ska också vara i behov av arbetskraft och behovet ska kunna tillgodoses genom att arbetstagaren får mer arbetstid. Arbetstagaren måste även ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Enligt 26 § LAS är det personen som arbetat längst hos arbetsgivaren som har företräde.

Skulle arbetsgivaren ha flera driftsenheter så gäller företrädesrätten endast inom den driftsenhet som arbetstagaren är anställd inom.

Reglerna om företrädesrätt är dock inte tvingande, utan de kan avtalas bort genom kollektivavtal. Jag skulle därför rekommendera att du tittar i ditt kollektivavtal också.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo