Har en deltidsanställd rätt att arbeta heltid?

2020-02-18 i Anställningsformer
FRÅGA
Har en anställd rätt att gå från att arbeta 80% till 100%?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt den så kallade anvisningsrätten är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det finns ingen lag som tvingar en arbetsgivare att låta en arbetstagare gå upp i tid om det inte finns något sådant behov.

Enligt 25a § lag om anställningsskydd (LAS) har arbetstagare som arbetar deltid rätt till fler arbetstimmar under några förutsättningar. Dels måste arbetstagaren ha anmält till arbetsgivaren att denne vill ha fler arbetstimmar. Arbetsgivaren ska också vara i behov av arbetskraft och behovet ska kunna tillgodoses genom att arbetstagaren får mer arbetstid. Arbetstagaren måste även ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Enligt 26 § LAS är det personen som arbetat längst hos arbetsgivaren som har företräde.

Skulle arbetsgivaren ha flera driftsenheter så gäller företrädesrätten endast inom den driftsenhet som arbetstagaren är anställd inom.

Reglerna om företrädesrätt är dock inte tvingande, utan de kan avtalas bort genom kollektivavtal. Jag skulle därför rekommendera att du tittar i ditt kollektivavtal också.

Med vänlig hälsning,

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84417)