Har en delägare av fastighet större beslutsrätt om den äger en större andel?

2015-11-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Vi är fyra delägare till en icke aktiv jordbruksfastighet och ena delägaren vill sälja. Om andelen köps av ena delägaren blir denna 50% delägare. Har denna då större rätt vid beslut av fastigheten än andra delägare, t.ex. för renovering eller förändringar av fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom ni äger fastigheten tillsammans blir Lag om samäganderätt tillämplig som du kan hitta här.

I 2 § står det skrivet "För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke [...]". Det innebär att alla delägare måste vara överens även om någon äger en större andel av fastigheten än övriga.

Slutsats: Nej, ägaren av större andel än övriga har inte större rätt vid beslut som rör fastigheten.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll