FrågaARBETSRÄTTSjuk 27/06/2022

Har en chef rätt att neka arbetstagare ersättning trots läkarintyg? Och får chefen komma hem till arbetstagare under sjukskrivning?

Hej, Jag har en planerad sjukskriven på åtta veckor pga en operation. Min chef säger att hen ska kontrollera så jag verkligen är tillräckligt sjuk under min sjukskrivning för att inte kunna göra arbetsuppgifter. Jag jobbar på kontor och min ortoped har sagt att jag inte kommer kunna arbeta på åtta veckor, kanske mer. Nu till mina frågor, 1. Kan min chef neka ett läkarintyg på sjukskrivning? 2. Har min chef rätt att komma hem till mig under min sjukskrivning?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Kan en arbetsgivare neka sjuklön även vid läkarintyg?

Om jag tolkar din första fråga rätt så undrar du om du kan bli nekad ersättning av din arbetsgivare trots att du har ett läkarintyg. Enligt sjuklönelagen måste en anställd lämna ett läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen under sin sjuklöneperiod. Läkarens bedömning av din arbetsförmåga kommer därmed ligga till grund för dina förutsättningar att genomföra dina arbetsuppgifter. Det framgår dock enl. 4§ Sjuklönelagen att det är upp till arbetsgivaren att bedöma om du har ådragit dig en nedsatt arbetsförmåga. Arbetstagaren mister även sin rätt till sjuklön om den har ådragit sig sjukdomen genom brott eller lämnat vilseledande uppgifter, enl. 5§ Sjuklönelagen

2. Har en chef rätt att komma hem till arbetstagaren under sjukskrivningen?

Korta svaret är nej, det har inte din chef rätt att göra. Däremot kan din chef ringa hem till dig och kontrollera att du verkligen är hemma och är sjuk. 


Vänligen, 

Tom JendbroRådgivare