Har en bilhandlare rätt i att de inte har något ansvar för fel som uppkommit efter 6 månader på bilen?

2019-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! För 10 mån sedan köpte vi en Skoda av en bilhandlare (dvs. ej privatperson). Bilen har sedan start SLUKAT olja. Ca 2 liter/6:e vecka. Märkligt tyckte vi, Googlade och fann att just denna bilmodell är känd för att ha konstruktionsfel, med väsentligt högre oljeförbrukning än andra bilar. Trist och dyrt, men vi trodde att det bara var ngt vi fick acceptera med denna modell, så vi har matat och matat med olja. Nu i mars började bilen att bete sig konstigt och köra ojämnt. Ett märkligt “skrikande" ljud hördes också. Vi kollade tändstiften och ett av dem var helt smält! Vi kollade även cylindern och såg att det låg metallspån i den. En auktoriserad Skodaverkstad har nu undersökt bilen och bedömt att motorn är sönder och måste bytas ut helt! En reparation på upp emot 90.000 SEK!! Vi har knappt kört den mer än 3000 mil sedan vi blev ägare till den för mindre än 1 år sedan, och då endast till normalt vardagsbruk, dvs. till arbete, mataffär mm. Vi har vårdat och underhållit bilen väl samt haft den till årlig servicecheck vid auktoriserad Skodaverkstad. Vi kontaktade bilhandlaren via mail idag och han svarade då att han inte har några skyldigheter att hjälpa oss eller stå för ngr kostnader, då garantin (6 mån) gått ut. Vi menar att bilen haft ett allvarligt dolt fel & att den onormala mängden olja bilen krävt kan indikera att motorn hållt på att krascha fr start. Hjälp! Har vi något att gå på här ? Hur går vi vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en vara inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller med vad köparen rimligtvis kunnat förutsätta, anses det vara fel på den (16 § 3 st tredje punkten konsumentköplagen). I det här fallet rör det sig om en trasig motor, vilket onekligen är att betrakta som ett fel i konsumentköplagens mening.

För att en säljare ska kunna hållas ansvarig för en felaktig vara krävs det dock att felet fanns på varan innan dess att varan överlämnades till köparen. Det spelar dock ingen roll om felet visat sig först senare (20 § konsumentköplagen). Visar sig felet inom sex månader förutsätts det att felet funnits där sedan innan överlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Fel som visar sig inom 6 månader omkullkastar således bevisbördan på säljaren istället för köparen, men det innebär inte att säljaren går fri från ansvar.

För att bilhandlaren ska ha några skyldigheter krävs det att ni visar att felet funnits där sedan innan ni fick bilen. Det blir alltså i grunden en bevisfråga. Det är svårt för mig att göra en träffsäker bedömning av bevisläget för er del, men ni ska helt klart framhålla att ni varit noga med skötseln av bilen i och med er årliga servicecheck, samt att ni inte kört den så värst länge, vilket möjligtvis gör det mindre sannolikt att ett sådant allvarligt fel kunnat utvecklas på så kort tid. Ni kan även peka på att oljekonsumtionen utgjort en indikation på att det funnits något fel på motorn. Detta har ni redan kommit fram till själva också, men jag kan utöver det ge er förslaget att möjligtvis se om verkstaden kan göra någon form av diagnos på vad problemet beror på, hur det kan ha uppkommit, hur vanligt det är, samt hur troligt det är att felet utvecklats inom loppet av 10 månader.

Vid konsumenttvister kan man vända sig till ARN för att få frågan avgjord. Vanligtvis är ARNs beslut inte bindande, men om bilhandlaren är med i Motorbranschens Riksförbund måste de följa ARNs avgöranden. För att kolla om bilhandlaren är med i förbundet kan ni göra en sökning på deras hemsida.

Men oavsett om bilhandlaren är med i Motorbranschens Riksförbund eller inte gör ni bäst i att till en början använda ARN som ett påtryckningsmedel. Att hota med att uppmärksamma medier på situationen är också en metod som kan få dem att bli mer tillmötesgående. Skulle de vägra ta ansvar ändå, ska ni vända er till ARN och framföra de bevis ni har som talar för att felet förelegat sedan innan bilen överlämnades till er. Skulle ARN inte döma till er fördel kan ni alltid väcka en civilrättslig talan i domstol, men värt att komma ihåg är att ARNs avgörande kan vara en indikation på att ert bevisläge inte är tillräckligt bra och att domstolsprocesser kan bli kostsamma.

Sammafattning
Det är fel på varan. Säljaren har bara ansvar för fel som funnits före dess att varan överlämnades. Bilhandlaren har fel i att de inte har något ansvar efter 6 månader. Det har de fortfarande, med skillnaden att bevisbördan ligger på er att visa att felet funnits där sedan innan köpet. Ni måste således samla tillräckligt med övertygande bevisning för er sak. Ta kontakt med bilhandlaren och använd hotet om ARN och medier som påtryckningsmedel. Funkar inte det ska ni vända er till ARN. Kolla om bilhandlaren är med i Motorbranschens Riksförbund, för i sådana fall är de skyldiga att följa ARNs avgörande. I sista hand kan man väcka talan i domstol, men det kan medföra rättegångskostnader.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1042)
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris

Alla besvarade frågor (82649)