Har en bilförsäljare rätt att behålla en del av köpeskillingen vid hävning?

2018-01-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpt en bil av en bilhandlare som visade sig vara behäftad med stora fel, och efter många om och men, så går bilhandlaren med på att jag får häva köpet. MEN, han säger sig ha rätt att behålla 20% av bilens pris, bara det tycker jag är helt orimligt, så jag ringde konsumentverket och fick till svar att det har han inte. Jag behöver pengarna så jag kan köpa mig en annan bil nån annanstans, och undrar vad som gäller: om jag skriver på ett återköpskontrakt där jag får tillbaka 80% av bilens ursrungliga pris, kan jag gå vidare till ARN för att försöka få tillbaka de resterande 20%:en?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson köpte bilen från en näringsidkare.

Köparen har rätt att få tillbaka hela köpeskillingen vid hävning

Det finns ingen generell rätt för en näringsidkare att behålla en viss del av köpeskillingen vid hävning av ett köp. Vid hävning ska både säljaren och köparen återlämna pengarna respektive varan (43 § konsumentköplagen). Du har alltså rätt att få tillbaka 100 % av pengarna förutsatt att du kan återlämna bilen i det skick som du fick den. Detta gäller även om ni har avtalat om någonting annat i samband med köpet, eftersom konsumentens rättigheter i konsumentköplagen inte kan avtalas bort (3 § konsumentköplagen).

Ett avtal om återköp är inte detsamma som hävning

Jag uppfattar din fråga som att du har gått med på att sälja tillbaka bilen för 80 % av priset som du köpte den för, alternativt att du överväger att ingå ett sådant avtal. Då blir läget något annorlunda.

Köpet innebär att ett nytt avtal har tillkommit där du blir säljare och bilhandlaren blir köpare. Avtalet kan möjligtvis ogiltigförklaras om du lyckas visa att du ingick avtalet endast på grund av att bilhandlaren gav dig felaktig information om din rätt att häva köpet.

Har du inte ingått ett sådant avtal än bör du åtminstone se till att det tydligt framgår att 80 % av köpesumman gäller tills dess att någon form av rättslig prövning av anspråket har gjorts. Annars kan avtalet komma att uppfattas som ett nytt köp, eller t.om. en förlikning (dvs. att ni har löst er tvist på egen hand). Det är alltså viktigt att ni poängterar att avtalet inte innebär att er tvist angående det ursprungliga köpet är löst.

Mitt råd till dig

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till ARN. Besluten som ARN fattar är visserligen inte bindande, men de flesta näringsidkare brukar rätta sig efter dem. Jag kan tyvärr inte med säkerhet svara på vad ARN kommer fram till eftersom jag inte vet exakt hur förutsättningarna ser ut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1349)
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?

Alla besvarade frågor (98657)