Har en arbetsgivare rätt att kräva att en anställd ska visa ett utdrag från sitt belastningsregister under pågående anställning?

2020-09-19 i Övrigt
FRÅGA
Hej har min arbetsgivare rätt att begära att samtliga anställda skall lämna in utdrag ur sitt belastningsregister bara så? (vi har aldrig behövt göra det innan)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregister finns i lagen om belastningsregister.

Arbetsgivare har i vissa fall rätt att kräva utdrag från belastningsregistret

När arbetsgivare anställer har de rätt att kräva att den arbetssökande visar ett utdrag från sitt belastningsregister (9 § andra stycket lagen om belastningsregister). Detta gäller dock bara vissa typer av arbeten, till exempel när den arbetssökande personen ska arbeta med barn. Den arbetssökande ska i sådana fall begära ett utdrag från polisen som sedan lämnas till arbetsgivaren. Utdraget är begränsat och omfattar bara vissa brott.

Arbetsgivare ska inte kräva utdrag under pågående anställning

En arbetsgivare har inte rätt att under pågående anställning kräva att du visar ett utdrag ur ditt belastningsregister. Arbetsgivaren får bara göra det när anställning sker, och bara för vissa typer av arbeten (till exempel personer som ska arbeta med barn).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?