Har en arbetsgivare rätt att begära återbetalning för utbildning och kräva att du inte går till konkurrerande verksamhet?

2017-10-13 i Övrigt
FRÅGA
Jag jobbar som PT på ett gym. När jag skulle börja betalade företaget en del av min utbildning och fick mig att skriva på ett avtal där jag förbinder mig att jobba kvar ett år och får ej gå till konkurrerande verksamhet. I annat fall kommer rättsliga åtgärder vidtas eller att jag kan bli återbetalningsskyldig. Någon laghänvisning finns ej. Jag har ca 5 månader kvar av mitt år och en eventuell uppsägning pga flytt närmar sig. Jag undrar om de har rätt att kräva att jag stannar annars blir jag återbetalningsskyldig? Kan jag söka jobb på andra gym?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Har arbetsgivaren rätt att kräva att du stannar kvar i ett års tid eller annars kräva ersättning?

I svensk rätt finns en rättighet att avtala om förhållanden och en grundläggande princip är att avtal ska gälla.

Din fråga är däremot mer invecklad när jag väl börjar rota i den. Det korta svaret är, ja de har rätt att kräva en återbetalning som står i proportion till den tiden du inte arbetar kvar hos företaget, eftersom ni avtalat om det. Men innan det svaret med säkerhet kan ges behöver ett antal frågor besvaras, bland annat:

*Vem var drivande för att du skulle gå utbildningen? Om det var företaget talar det för att återbetalning kan anses som oskäligt.
*Står ettårsfristen i rimlig proportion till kostnaden företaget hade för att utbilda dig?
*Är det en vanlig kompetensutbildning? Då är det inte rimligt att du ska bli återbetalningsskyldig.
*Är det en väldigt dyr utbildning som du varit drivande för så talar det för att du kan bli återbetalningsskyldig.
*Har du börjat konkurrera med arbetsgivaren? Det kan i så fall vara ytterligare ett skäl till återbetalning.

Som du märker är det svårt att ge ett exakt svar på detta. Det som kan hända om du väljer att avsluta anställningen tidigare och inte betalar ersättningen till företaget är att de stämmer dig inför domstol och kräver ersättning. Då blir det upp till domstolen att avgöra om avtalet kan jämkas på grund av att det är oskäligt, om du hävdar det. Om tvisten skulle komma till domstol rekommenderar jag starkt att anlita ett juridiskt ombud.

Kan du söka arbete på andra gym?

Även den här frågan är väldigt invecklad. Det framgår inte i frågan om den här konkurrensklausulen är begränsad i tiden eller ej. Om den inte är begränsad tidsmässigt talar det för att det är en oskälig klausul, det vill säga, den är inte giltig. Om den är begränsad i tiden och ersättning dessutom utgår, då talar det för att den är skälig och därför ska följas. Men det är ungefär samma frågor som ovan, bland annat om det är rimligt och om det står i proportion? Även här finns risken att företaget stämmer dig inför domstol och kräver ersättning eller liknande. Det blir troligtvis mycket komplicerat och återigen rekommenderar jag dig då att anlita ett juridiskt ombud.

Jag hoppas du fick en lite tydligare översikt av rättsläget. Här kan du anlita ett juridiskt ombud om det skulle behövas. Du får gärna lämna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Alicia Abreu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1939)
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?
2021-09-05 Gäller nya LAS retroaktivt?

Alla besvarade frågor (95697)