Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej jag vet inte om denna frågan passar här, men jag undrar iallafall följande. Jag har sagt upp mig från mitt jobb (en heltidstjänst). Uppsägningstiden är 1 månad. Har jag rätt att jobba kvar hela den månaden även om min arbetsgivare säger att jag kan "bli släppt" inom 2 veckor. Har jag alltså rätt att jobba kvar under min uppsägningstid? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Under uppsägningstiden har en anställd både rättigheter och skyldigheter. Du finner dessa i lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare är fortfarande anställd under uppsägningstiden. Arbetstagaren har därmed rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner, 12 § LAS.

Arbetstagarens motskyldighet är att ställa sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Det föreligger således en arbetsplikt. Att stå till arbetsgivarens förfogande innebär att arbetstagaren när som helst, under hela uppsägningstiden, ska kunna utföra arbete åt arbetsgivaren. Finns det inget arbete att tilldela arbetstagaren, kan arbetsgivaren förklara denne arbetsbefriad. Arbetstagarens rätt att erhålla lön under uppsägningstiden gäller oavsett om det är samma uppgifter som tidigare som utförts, om det är nya arbetsuppgifter eller om denne inte får några uppgifter alls.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?