Har efterlevande maken rätt att göra sig av med pengar som har tillfallit honom med fri förfoganderätt?

Min mor gick bort för femton år sedan varpå min far gifte om sig inom ett år. Varken jag eller min bror fick någon del av vår laglott och medan jag lever väldigt fattigt reser min far och hans nya hustru till exotiska platser för 70 000 - 80 000kr flera gånger per år. min fråga lyder, kan min far lagligt göra slut på alla pengar innan vi ser någonting alls?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått din fråga, handlar det om efterlevande makes rätt att förfoga över pengar som ska tillfalla bröstarvingar efter makes död.

För att besvara din fråga kan vi använda oss av ärvdabalken (1958:637) [ÄB].

Till att börja med, har du som bröstarvinge rätt till arv enligt 2 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att du och din bror har rätt att dela på eran föräldrars kvarlåtenskap, om det finns något testamente som säger emot detta. Om det däremot finns ett giltigt testamente, har ni som bröstarvingar alltid rätt till halva era arvslott, vilken utgör eran laglott (7 kap. 1 § ÄB).

I situationen du har angivit har din mor gått bort och du och din bror har inte fått något arv. Detta beror på att eran far lever fortfarande. I situationer där det finns en efterlevande make förfogar den efterlevande make över barnens arv med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att eran arvsrätt efter eran mors död, kommer att tillfalla eran far. Vi kan ta som exempel att 40% av din fars kvarlåtenskap härrör från din mor. Denna 40% ska sedan tillfalla dig och din bror efter din far avlider i form av efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Din far får därför inte minska på denna andel till nackdel för dig eller din bror (3 kap. 3 § ÄB).

Däremot om du eller din bror har en annan far, dvs är särkullbarn till den avlidne maken, har ni rätt att få ut eran arv direkt efter mammans död enligt 3 kap. 1 § 1st. ÄB.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att din far får lagligen inte göra slut på den andelen som ska tillfalla dig och din bror i efterarv.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning