FrågaARBETSRÄTTSjuk 13/11/2020

Har du rätt till sjuklön som timanställd?

Jag undrar : När jag jobbar som timanställd och inte har några pass inbokade,är tvungen och sjukskriva mig ; Får jag någon sjuklön då? Jag är inte med i något fackförbund.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sjuklön finns i sjuklönelagen (SjLL). Bestämmelser om arbetstagare finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Olika anställningsformer

Till att börja med så ska det poängteras att en timanställning inte är en anställningsform. Timanställning handlar om på vilket sätt arbetstagaren får betalt på, dvs. den får betalt för de timmar som den arbetar. Motsvarigheten är månadslön där en fast summa brukar gälla som lön.

Det finns tre olika typer av anställningsformer:

tillsvidareanställning (det som brukar kallas fast anställning), tidsbegränsad anställning (dvs. allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete) och provanställning.

Huvudregeln är att det är en tillsvidareanställning om inget annat sägs (LAS 4 § första stycket). Det är dock möjligt att avtala om att det ska vara en visstidsanställning eller provanställning (LAS 5 § respektive 6 §).

Rätt till sjuklön

Det framgår inte av din fråga vilken anställningsform du har. Det ska dock konstateras att en arbetstagare har rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden (SjLL 3 §).

Du har därmed rätt till sjuklön oavsett om du är tillsvidareanställd, har en tidsbegränsad anställning eller är provanställd. I det fall du har en tidsbegränsad anställning som är kortare än en månad så har du rätt till sjuklön först efter att du har tillträtt anställningen, dvs. att du typiskt sett har infunnit dig på arbetsplatsen, och att du har varit anställd 14 dagar i följd.

Sjuklön betalat ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (SjLL 4 §). Arbetsgivaren betalar sjuklön de två första veckorna, under den så kallade sjuklöneperioden (SjLL 7 §). Därefter utgår sjukpenning från Försäkringskassan, som regleras i socialförsäkringsbalken 27 kap.

Problemet med att vara timanställd är att en sjuklön ska motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Det är endast det inkomstbortfall som beror på sjukdomen som sätter ner arbetsförmågan som ska ersättas. I det fall en arbetstagare inte har några inbokade pass så ska det inte anses att arbetstagaren gör en inkomstförlust om den blir sjuk. Detta eftersom arbetstagaren inte skulle tjäna några pengar om den inte får några pass. Som timanställd har du alltså bara rätt till sjuklön från arbetsgivaren för de inbokade pass som du inte har kunnat arbeta på grund av sjukdomen.

Sammanfattning

En timanställning är inte en anställningsform utan du har antingen anställningsformen tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller är provanställning. Rätten till sjuklön får du från den första anställningsdagen och du har rätt till sjuklön oavsett vilken anställningsform du har. Rätten till sjuklön ska dock motsvara det inkomstbortfall som sker på grund av sjukdomen. En timanställd som inte har några inbokade arbetspass anses inte förlora någon inkomst eftersom den inte skulle ha fått någon lön. Som timanställd har du därmed tyvärr inte rätt till sjuklön om du inte har några inbokade pass.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”