Har du rätt till sjuklön om du har en anställning där du ska arbeta så länge behov finns?

2021-07-13 i Sjuk
FRÅGA
Hej, Jag har pga hudinfektion i handen blivit tvungen till att sjukanmäla mig från mina inbokade pass på en restaurang. Jag började jobba där i början av juni och är osäker exakt vilken typ av anställning jag har men den ska löpa så länge behov finns. Jag undrar om oavsett vilken typ av anställning jag har ,om jag har rätt till sjuklön? Som redan nämnt hade min chef redan förra veckan gjort ett schema för denna vecka. Jag jobbar 75%-80%.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer använda mig av lag om sjuklön (SjLL) för att besvara din fråga.

Anställningsform

Det finns två olika typer av anställningsformer. Den ena är tillsvidareanställning (fast anställning) och den andra är tidsbegränsad anställning (dvs. allmän visstidsanställning, säsongsanställning eller vikariat). Huvudregeln är att om inget annat sägs så är det en tillsvidareanställning (lag om anställningsskydd 4 §).

Eftersom du skriver att din anställning ska löpa så länge behov finns så är din anställning tidsbegränsad. Det är högst troligt att du har en säsongsanställning, eftersom din anställning upphör när det inte längre finns behov samt att du arbetar på en restaurang under sommaren.

Det hade dock även kunnat vara så att du har en intermittent anställning. En intermittent anställning är en anställningsform på visstid som inte är lagreglerad. Det är en typ av timanställning som fungerar som en behovsanställning, och innebär just att ett nytt anställningsförhållande anses uppkomma vid varje nytt arbetstillfälle. Mellan arbetstillfällena finns det inget anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Rätten till sjuklön

Oavsett vilken typ av anställningsform som en arbetstagare har, så har arbetstagaren rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (SjLL 3 §). Ifall anställningstiden är kortare än en månad så inträder dock rätten till sjuklön först när arbetstagaren har varit anställd i fjorton dagar. Du skriver dock att du har jobbat sedan början av juni och du har därmed redan haft en anställningstid som är längre än en månad.

Ifall du har en intermittent anställning så måste du däremot ha arbetat 14 dagar i rad för att få rätt till sjuklön, eftersom ett nytt anställningsförhållande uppstår vid varje arbetstillfälle. Tidigare anställningar hos samma arbetsgivare som du har nu ska dock räknas med, förutsatt att tiden mellan arbetstillfällena inte överstiger 14 dagar.

Utifrån det du skriver så tror jag dock inte att du har en intermittent anställning, eftersom du då inte ska ha en skyldighet att arbeta och du ska ha möjlighet att tacka nej till ett arbetspass om du har en intermittent anställning. Eftersom du skriver att du har ett schema så har du troligtvis inte möjlighet att tacka nej till arbetspass.

Sjuklönens storlek

Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras (SjLL 6 §).

Ifall du är timanställd, alltså att får betalt per timme som du jobbar, är arbetsgivaren endast skyldig att betala ut sjuklön för de timmarna din arbetsgivare har bett dig arbeta. Då kommer du alltså endast ha rätt till sjuklön för den tid som du är schemalagd och har inbokade pass.

Om du blir sjuk flera timmar eller övriga dagar får du ingen sjuklön eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det Försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden.

Sammanfattning

Som arbetstagare har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Detta gäller oavsett anställningsform. Ifall du har en intermittent anställning så måste du däremot arbeta fjorton dagar i rad för att få rätt till sjuklön, men utifrån omständigheterna så tror jag inte att du har en intermittent anställning utan en säsongsanställning eftersom du har ett schema. Ifall du är får betalt per timma så är din arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön för dina inbokade pass.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (220)
2021-09-03 Är regelverket kring karensavdraget tvingande?
2021-09-03 Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att få ta del av information och orsak bakom den anställdes sjukfrånvaro
2021-07-28 ​Får arbetsgivare gå hem till en anställd som är sjukskriven?
2021-07-23 Från vilken dag krävs sjukintyg under corona?

Alla besvarade frågor (95733)