Har du rätt till lön för tidigare utfört arbete efter avslutad provanställning?

Hej, den 23e februari bestämde min chef sig för att avsluta min provanställning pga arbetsbrist, och jag jobbar min sista dag den 8e mars. Min fråga är, jag fick ju lön 25e februari för de jag jobbat i januari, hur blir de då med de jag jobbat i februari? Kommer jag få betalt för de?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag bland annat använda mig av lag om anställningsskydd (LAS).

Avslutande av provanställning

Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning under förutsättning att prövotiden är högst sex månader. Provanställningen får avbrytas i förtid, dvs. före den avtalade prövotidens utgång, om inte något annat har avtalats (LAS 6 §). Både du som arbetstagare och din arbetsgivare får avbryta anställningen i förtid.

Arbetsgivaren behöver inte ge några särskilda skäl för att avbryta provanställningen. Arbetsgivaren får alltså avbryta din provanställning för att det exempelvis råder arbetsbrist som du skriver var anledningen till att provanställningen avslutades.

Ditt anställningsavtal

Ett anställningsavtal är bindande för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Det följer rättigheter samt skyldigheter för både arbetstagaren och arbetsgivaren genom anställningsavtalet.

Arbetstagarens huvudprestation är att utföra det arbete som framgår i anställningsavtalet, medan arbetsgivarens huvudprestation är att betala ut lönen till arbetstagarna.

Rätt till lön

Som anställd har du rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Du har alltså en rätt att kräva den lön som följer av ditt anställningsavtal för det arbete som du har utfört. För det arbete som du utför så får du en lönefordran på din arbetsgivare, om det visar sig att den inte betalar din lön.

Jag tolkar det som att du får din lön månaden efter det utförda arbetet. Detta innebär att det arbete som du utfört i februari ska du få betalt för 25e mars.

Det har ingen betydelse att du faktiskt inte längre är anställd på företaget den dag då du ska få ut din lön. Detta eftersom du faktiskt har utfört arbete under februari och detta har du rätt att få betalt för enligt anställningsavtalet.

Sammanfattning

Arbetstagarens huvudprestation är att utföra det arbete som framgår i anställningsavtalet och arbetsgivarens huvudprestation är att betala ut lön till arbetstagarna som utför arbete. Du har som arbetstagare rätt till att få betalt för det arbete som du har utfört. Det har ingen betydelse att du inte längre är anställd hos företaget då löneutbetalningen ska ske.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo