Har du rätt till ersättning när du suttit häktad och sedan frikänts? Hur stor blir ersättningen i så fall?

2017-07-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Ett ungt föräldrapar satt häktade i tio månader misstänkta för att ha orsakat sin en månad gamla dotters död. Tingsrätten frikände dem på samtliga åtalspunkter. Hur bedömer ni deras chanser att få ersättning från staten för de tio månader de suttit häktade? Hur stor kan ersättningen bli? Kompenseras de både för tiden de suttit häktade och själva kränkningen att bli anklagad för att ha orsakat sitt barns död? Ingen av dem hade anställning utan levde på föräldrapenning och försörjningsstöd.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Har du rätt till ersättning när du suttit häktad i tio månader och sedan blivit frikänd?
Eftersom båda har suttit häktade och blivit frikända har de rätt till ersättning enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Det som ersätts är:

Förlorad arbetsförtjänst - hit räknas bland annat förlorat socialbidrag och förlorad semester men inte kontant arbetsmarknadsstöd. I det här fallet är socialbidrag aktuellt. Lidande – Här är tiden för hur länge föräldrarna suttit häktade intressant för bedömningen. Utgifter - främst resor till och från anstalt, flytt av familj till mindre bostad, barnvakt och liknande. Det är inte aktuellt i det här fallet, vad jag förstår. Intrång i näringsverksamhet – det är inte aktuellt.

Hur stor blir ersättningen när du suttit häktad i tio månader?
Ersättningen för socialbidraget föräldrarna gått miste om beror helt på hur mycket de skulle ha fått i socialbidrag. Här kan jag inte göra en mer specifik bedömning.

För lidandet finns det däremot en schablon som tillämpas. I dagsläget är ersättningen enligt schablonen 30 000 kr för den första månaden, 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter 15 000 kr per månad.

1. 30 000 kr
2. 20 000 kr
3. 20 000 kr
4. 20 000 kr
5. 20 000 kr
6. 20 000 kr
7. 15 000 kr
8. 15 000 kr
9. 15 000 kr
10. 15 000 kr

Totalt: 190 000 kr

Kort sagt, föräldrarna kan få 190 000 kr i skadestånd vardera från staten för sitt lidande plus socialbidragen de gått miste om.

Hur får du ut skadeståndet av staten när du suttit häktad?

Föräldrarnas ansökan om ersättning ska skickas in till Justitiekanslern. De måste själva skicka in en utredning som kan ligga till grund för bedömningen av skadans storlek. För att föräldrarna inte ska gå miste om ersättning som de har rätt till skulle jag rekommendera att anlita en jurist. Kostnaderna för juristen behöver inte bli stora om föräldrarna beviljas ersättning eftersom Justitiekanslern också står för ”skäliga ombudskostnader”. Ni kan enkelt boka ett ombud hos oss på Lawline här.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (678)
2022-01-12 Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?
2022-01-10 Rätt till ersättning vid misslyckad ögonoperation?
2021-12-30 Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?
2021-12-28 Skolans ansvar för stulna hörlurar

Alla besvarade frågor (98466)