Har du rätt att få tillbaka pengarna för en parkeringsbiljett där du skrev in ett registreringsnummer som inte finns?

2021-02-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Har jag rätt att få tillbaka den p-avgift jag betalade i automat med ett felaktigt regnr som det INTE finns något fordon som har? Jag betalade alltså 72 kr för ett fordon som enligt Transportstyrelsen inte finns och har ju då inte upptagit någon p-plats.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte riktigt om du köpte en ny parkeringsbiljett och om du inte gjorde det så är chansen stor att du också fick en parkeringsbot eftersom du skrev in ett registreringsnummer som inte finns. Alternativt om du köpte en ny parkeringsbiljett med rätt registreringsnummer. Ett tredje alternativ är att du inte parkerade alls efter att du hade betalat parkeringsbiljetten med det felaktiga numret. I och med att det inte framgår direkt av frågan vad som har hänt så kommer jag gå igenom alla tre alternativen.

Bestämmelser för parkeringsavgifter finns i trafikförordningen.

Alternativ 1) Om du inte köpte en ny parkeringsbiljett

Du som har parkerat på en plats där det står att en avgift ska betalas har en skyldighet att följa de villkor som parkeringsbolaget har angett, exempelvis att du ska ange rätt registreringsnummer som i detta fall (trafikförordningen 3 kap. 49 a § andra stycket 1 p.). För att kunna slippa en parkeringsbot, så måste du uppfylla detta krav. Ifall du inte har köpt en ny parkeringsbiljett med rätt registreringsnummer så har du brustit i att uppfylla denna skyldighet. Då måste du tyvärr betala den eventuella parkeringsboten.

Även om du har betalat kostnaden för parkeringen på 72 kr. så är det tyvärr inte möjligt för parkeringsbolaget att kontrollera att du har gjort betalningen. Detta eftersom det inte finns registrerat i deras system att en betalning har gjorts för ditt registreringsnummer, vilket leder till att parkeringsbolaget har rätt att ge ut parkeringsboten.

Det har även prövats liknande fall i domstol och där kom domstolen fram till att det inte spelade någon roll att betalning faktiskt har gjorts, eftersom du som betalare av parkeringen faktiskt inte har uppfyllt din skyldighet att betala på ett korrekt sätt (RH 2016:42).

Du kan därutöver tyvärr inte få tillbaka de 72 kr som du betalade för att stå på parkeringen. Detta eftersom du har ingått ett avtal med parkeringsbolaget om att parkera på parkeringsplatsen och i utbyte ska du betala för den platsen. När du ingick avtalet hade du viljan att betala den kostnaden till parkeringsbolaget och du godkände även villkoren för att få parkera där då. Den eventuella parkeringsboten utgör något ytterligare för att du inte fullföljde din skyldighet att betala på ett korrekt sätt.

Alternativ 2) Om du köpte en ny parkeringsbiljett med rätt registreringsnummer

Om situationen istället var sådan att du köpte en ny parkeringsbiljett med rätt registreringsnummer efter att du hade betalat för parkeringsbiljetten med fel registreringsnummer, så uppstår frågan om du kan få tillbaka de 72 kr för den första biljetten.

Samma skyldigheter gäller för dig som ovan, och du ska följa de villkor som parkeringsbolaget har satt upp. Det är du som vill köpa parkeringsbiljetten som är ansvarig för att kontrollera om du uppfyller avtalsvillkoren, och du hade även en vilja att köpa parkeringsbiljetten. Principen om att avtal ska hållas gäller. Ifall det inte anges att en köpare har rätt att få tillbaka pengarna i den nämnda situationen för en felaktig biljett, så har du tyvärr inte rätt att få tillbaka de 72 kr för den första parkeringsbiljetten. Därmed blir du skyldig att betala båda parkeringsbiljetterna.

Alternativ 3) Om du inte parkerade på p-platsen

Du kommer inte heller kunna få tillbaka de 72 kr om situationen var sådan att du ändå inte parkerade på p-platsen efter att du köpte den felaktiga parkeringsbiljetten. Detta eftersom du som sagt ingick ett avtal med parkeringsbolaget om att parkera på parkeringsplatsen och i utbyte så ville du betala för den platsen. Du hade viljan att betala när du ingick själva avtalet och det har ingen betydelse att du ångrade dig efter. Ifall det finns ett avtalsvillkor som anger att du har rätt att få tillbaka pengarna i den angivna situationen så har du ju dock rätt att få tillbaka de 72 kr.

Sammanfattning

Oavsett om situationen har utspelat sig som alternativ 1-3, så kommer du tyvärr inte kunna få tillbaka de 72 kr som du betalade för den första parkeringsbiljetten.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97615)