Har det skett en inlasning?

2018-11-04 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej Har frågor angående "inlasning". Jag har jobbat som timanställd på ett företag i ungefär 13 månader. September 2016 till december 2017, med undantag för 3 månader då jag var anställd på ett annat företag. Sedan fick jag ett vikariat på 12 månader. Alltså har jag jobbat som timanställt (varierande timmar/månad) 13 månader + heltids vikariat 12 månader på samma företag. Min fråga är om jag får räkna ihop de två anställningarna till 2års-perioden för att få en tillsvidareanställning? Mitt vikariat går ut 31/12, så vill veta vad jag har rätt till efter de?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan dig och din arbetsgivare regleras av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Har det skett en "inlasning"?

Det som du kallar för "inlasning" är ett begrepp som har sitt ursprung i 5 a § LAS och innebär att en arbetstagare som varit anställd i mer än två år hos sin arbetsgivare under en femårsperiod har rätt till en tillsvidareanställning. Det innebärdå att anställningen då övergår från vikariat eller visstidsanställning till tillsvidareanställning.

En viktig distinktion som du skall göra är att skilja mellan vikariat och tidigare allmän visstidsanställningar. I bestämmelsen skiljer lagen nämligen på vikariat och allmän visstidsanställningar, vilket medför att de olika anställningsformerna därför inte kan räknas ihop. I praktiken betyder det att dessa anställningsformer var för sig måste överstiga sammanlagt två år under en femårsperiod för att anställningen skall övergå till en tillsvidareanställning. Du kan därför ha haft en allmän visstidsanställning i strax under 2 år för att sedan få en anställning som vikarie i strax under 2 år utan att anställning då övergår till en tillsvidareanställning. Det är därför möjligt att det inte har skett en "inlasning" och att du därmed inte erhåller det anställningsskydd som den anställningsformen medför.

Vad har du rätt till efter det?

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst. Det går alltså inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete, d.v.s. vikariera. En tidsbegränsad anställning upphör därför vid anställningstidens utgång, om ni inte har avtalat något annat (se 4 § 2 stycket LAS). Det är därför fullt möjligt att din arbetsgivare har planerat in vikariatet för att ersätta en annan anställd tills personen kommer tillbaka. Du har då tyvärr inte rätt till tillsvidareanställning enligt LAS. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med din arbetsgivare för att se hur arbetsgivaren ser på framtiden, så att du själv vet om du kommer bli erbjuden en förlängning på den arbetsplatsen eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till,

Vänliga Hälsningar,

Ninab Yousif
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll