Har den hörde rätt att godkänna sin utsaga vid en förundersökning?

2020-08-27 i Förundersökning
FRÅGA
Jag var på förhör och inte fick läsa igenom förhörsprotokollet och godkänna, vad kan jag göra i efterhand.
SVAR

Bakgrund

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Vid förundersökningen ska det föras ett protokoll över det som förekommit som är av betydelse för utredningen. När en utsaga av en misstänkt eller någon annan har upptecknats ska utsagan läsas upp eller den som hörts ges tillfälle att på något annat sätt granska uppteckningen. Den hörde ska också tillfrågas om han eller hon har något att invända mot innehållet. Uppteckningen och granskningen ska göras innan förhöret avslutas eller, om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar komplicerade sakförhållanden, så snart som möjligt därefter.

En invändning som inte medför någon ändring ska antecknas. Efter granskningen får uppteckningen inte ändras. Om utsagan har antecknats i protokollet först efter granskningen, ska uppteckningen läggas till handlingarna (23 kap 21 § RB).

I ditt fall

Eftersom du hörts har du rätt att granska uppteckningen. Du ska även tillfrågas om du har något att invända mot innehållet. Denna granskning ska i regel ske innan förhöret avslutas. Om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar komplicerade sakförhållanden kan dock granskningen ske så snart som möjligt efter att förhöret avslutats.

Jag rekommenderar att du kontaktar förhörspersonen eller annan kontaktperson vid polismyndigheten och begär att få granska utsagan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (519)
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?
2021-03-31 När får man veta vad man är misstänkt för?
2021-03-30 Betydelsen av förundersökningsprotokoll
2021-03-29 Förundersökning och väckande av åtal

Alla besvarade frågor (91130)