Har delägare förköpsrätt vid försäljning av samägd fastighet?

2019-02-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min vän köpte ett fastighet då äger jag 1/2 Och han 1/2, nu vill han sälja sin del och jag vill köpa den fast han vill inte sälja den till mig. Vad gäller lagen om sådant? Kan lagen tvinga honom att sälja den till mig som delägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du och din vän äger fastigheten tillsammans, samäger ni fastigheten. Det är därför lagen om samäganderätt som är tillämplig i er situation. Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som kan tvinga din vän att sälja sin andel till dig, trots att du äger resterande del av fastigheten. Din vän kan därför välja att sälja sin andel till vem som helst enligt lagen.

Lagen bestämmer bara vad som gäller mellan dig och din vän om ni inte har ett eget avtal som reglerar ert samägande. Om det är så att ni har ett eget avtal mellan er från när ni köpte fastigheten, eller senare, rekommenderar jag dig att i första hand kolla om det avtalet säger något om delägares förköpsrätt vid försäljning av andel i fastigheten. Det är nämligen vanligt att man avtalar om vissa inskränkningar i delägarnas förfoganderätt av fastigheten. Ett exempel på en sådan inskränkning är nämligen att respektive delägare vid försäljning måste bereda de övriga delägarna möjlighet att köpa andelen. Då har de övriga delägarna förköpsrätt.

Lagen kan alltså inte tvinga din vän att sälja sin andel till dig, utan en sådan rättighet kan man endast få genom att ha avtalat om det på förhand.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (594)
2021-06-22 Kan en delägare kräva att samägd fastighet säljs?
2021-06-20 Vad gäller vid samägande?
2021-06-17 Delägare av hus vill inte sälja - kan tvångsförsäljning bli aktuellt?
2021-06-11 Hur stor andel i det samägda godset tillkommer ägarna?

Alla besvarade frågor (93333)