Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?

2021-04-21 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej, Har båda föräldrarna rätt till 120 dagar var per barn eller är det 120 dagar tillsammans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar om föräldraledighet enligt semesterlagen. Denna lag anger att 120 dagar av en föräldraledighet är semesterlönegrundande. Dessa dagar är för respektive förälder, det vill säga att båda föräldrarna har rätt till 120 dagar var per barn (17a § semesterlagen).

Notera dock att dessa dagar är en miniminivå och att ett kollektivavtal kan ange fler dagar. Om du är osäker kring vad som anges i ditt kollektivavtal om sådant finns, bör du fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats (2 § semesterlagen).


Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?