Har avtalet eller lagen företräde vid privat uthyrning?

Hej! Jag har skrivit avtal med min privata hyresvärd på 3 månaders uppsägningstid, efter mycket diskussion då jag önskat 1 månad. Min fråga är om avtalet går före lag, dvs om Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad är tvingande? Med avseende till 2 § 2 st som stadgar att om hyresgästen säger upp hyresavtalet så upphör att gälla vid månadsskiftet tidigast 1 månad från uppsägning.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du hyr en bostad av en privat hyresvärd. Det innebär som du säger att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) är tillämplig. Hade det varit så att du hyr en bostad av en hyresvärd som inte är privat skulle istället 12 kap. jordabalken (JB), som även kallas hyreslagen, varit tillämplig. Detsamma gäller om det rör en uthyrning i andra hand.


Lagstadgad uppsägningstid på en månad

Uppsägningstiden när det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet är enligt lag en månad (3 § andra stycket första meningen privatuthyrningslagen). Om det skulle vara hyresvärden som säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden istället tre månader (3 § andra stycket andra meningen privatuthyrningslagen). Detta gäller alltså om inget annat avtalats mellan parterna. Du anger att du tecknat avtal med hyresvärden om en uppsägningstid på tre månader även om lagen föreskriver att du endast har en månads uppsägningstid. I detta fall är lagen faktiskt tvingande till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Det innebär att du inte omfattas av eventuella avtalsvillkor som är sämre för dig än vad lagen ger dig för villkor.


Slutsats

I detta fall mynnar det ut i att du har rätt till en uppsägningstid av bostaden på en månad även om det står tre månader i ert avtal. Mitt råd till framtiden är dock att titta upp sådana här saker innan du tecknar avtal med en hyresvärd. Det bästa är alltid att du som hyresgäst och din hyresvärd båda är införstådda med vad som gäller för att på så sätt minska risken för osämja er emellan. Det är alltid bra att ha en god relation med den man tecknar avtal men, särskilt när det gäller en avtalspart som i detta fall som skulle kunna vara en bra referens till framtida hyresavtal!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning