Har avstått skriftligt från arv, kan de kräva arv när arvlåtarens maka dör?

Hej,

Min fråga gäller min moster och det testamente hon och hennes man skrev som gifta. Min moster och hennes man var gifta med varken gemensamma eller särkullsbarn. De upprättade ett inbördes testamente med formuleringen "vid den först avlidnes frånfälle skall den efterlevande av oss med full och oinskränkt äganderätt erhålla av den avlidnes kvarlåtenskap". Detta testamente bevittnades av två vittnen och registrerades. Min mosters man dog en kortare tid efter testamentet skrevs och i bouppteckningen godkändes testamentet också skriftligen av samtliga av mannens syskon (som var närmast släktingar till honom i livet vid tidpunkten). Formuleringen med tillhörande syskonunderskrifter som bilagt testamentet/bouppteckningen var: "Omstående testamente godkännes till alla delar och avsäger mig även all min rätt till klandertalan av detsamma". MIn fråga är nu om min moster som är mycket sjuk avlider kan då den först avlidne makens syskon/syskonbarn kräva någon rätt till arvet eller faller rätten till det bort i och med formuleringen "full och oinskränkt äganderätt" dvs det är den sist avlidnes syskon/syskonbarn som har rätt till arv? Jag har hittat juristsvar på nätet som indikerar att så är fallet just pga formuleringen full äganderätt. Förutom detta finns inget övrigt i det inbördes testamentet som reglerar hur arvet skall fördelas. Jag kommer att få hand om bouppteckning etc när min moster avlider och vill både veta hur hennes arv kommer att fördelas och hur jag skall agera.

Lawline svarar

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.


Sammanfattat svar:
Testamentet och arvsavståendet innebär att moster numera äger mannens tillångar med full äganderätt och förfoganderätt. Hon kan välja att själv testamentera den, eller helt enkelt låta den går i arv enligt vanliga regler till levande släktingar.
Det finns inte möjlighet för mannens släktingar att kräva arv vid mosters dödsfall.
Deras chans hade varit om de väckt klandertalan vid tingsrätt inom 6 månader från det att de fick reda på mannens testamente, men antagligen hade de inte lyckats med det eftersom de gjort fullt giltiga arvsavståenden.

Utredning:

När det gäller testamente så träder det istället för den vanliga arvsordningen.
Testamentet verkar vara upprättat som sig bör med två vittnen. Förhoppningsvis är dessa vittnen inte släkt med din moster eller hennes man, släktingar får nämligen inte agera som vittnen när det gäller testamenten. ÄrvB 10:4 stycke 2.
Eftersom testamentet är upprättat korrekt så skall det följas, och det verkar också ha följts av mannens syskon.

Går det att avsäga sig arvet så som syskonen gjort? Är det giltigt?
Att syskonen avsagt sig arvet är ett giltigt arvsavstående eftersom det gjort skriftligt hos arvlåtaren så som du berättar. Det framgår av bestämmelsen i ÄrvB 17:2.
Enligt bestämmelserna har dock bröstarvinge fortfarande rätt till laglott.

I det här fallet är det syskon till arvlåtaren som avsagt sig arvet. Dessa är inte bröstarvingar enligt ÄrvB 2:1 då de inte är barn till mannen som avlidit. Alltså har de inte rätt till laglott enligt den bestämmelsen.
De arvsavståenden som gjorts är alltså korrekta och gäller.

Om de inte hade varit giltiga, vad gäller då?
Det kan ju vara så att den som avsa sig arvet faktiskt inte visste vad den gjorde, gjorde det muntligt, eller var underårig och därför inte hade rätt att avsäga sig arvet, vad händer då?
Beroende på när mannen dog så finns det också skydd i klanderreglerna för testamentet i det här fallet.
Om ett testamente inkräktar på någon arvinges rätt till laglott eller liknande så kan det klandras inom sex månader hos tingsrätt från det att arvingen informerades om testamentet.

Om inte det sker så blir testamentet giltigt även om det skulle kränka arvingens laglott.
Dvs, dog mannen för mer än sex månader sedan så finns det inte möjlighet för hans syskon att klandra testamentet ens om de lyckas ogiltigförklara sitt arvsavstående. ÄrvB 14:5.

Vad händer då nu?
Det som händer eftersom det inte längre går att klandra testamentet är att det är giltigt och gäller fullt ut.
När makar gifter sig så finns generellt en arvsrätt mellan makar som gör att när den första maken dör så ärver den efterlevande maken allt, när den efterlevande maken till sist dör så ärver barnen båda föräldrarna samtidigt.
Det regelverket är dock helt satt ur spel av ett sånt här förordnande.
Din moster har fått äganderätten till egendomen, syskonen har avsagt sig rätten till arvet och antagligen har dessutom klanderfristen för mannens testamente tagit slut. Vilket resulterar i att arvet som moster fick av mannen nu är enbart hennes egendom.
När moster dör så skall alltså hennes kvarlåtenskap enbart fördelas mellan hennes arvingar. Mannens syskon har inte rätt till arvet. De hade enbart kunnat få rätt till det om de klandrade hans testamente. Hennes testamenterande har de absolut ingen rätt till.

Vad du ska göra:
Eftersom du får hand om bouppteckningen så kan du exempelvis använda blankett SKV 4600.
Därefter ska arvet helt enkelt fördelas till mosterns arvkrets. Eftersom barn inte verkar finnas så finns det inga bröstarvingar i första arvkretsen. därför är det nästa arvkrets som blir aktuell. Det är den som kallas för den andra arvkretsen och det är alltså mosters föräldrar som ärver. Av naturliga skäl så brukar alltid arvlåtarens föräldrar vara avlidna redan och därför ärver föräldrarnas barn och barnbarn och barnbarns barn. (Antagligen du och några andra släktingar i det här fallet).

Om du behöver mer hjälp:
Om du behöver hjälp med att exempelvis upprätta avtal eller få biträde vid någon tvist så rekommenderar jag Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om du skulle ha några frågor gällande det här svaret eller om du vill få något utförligare förklarat. Eftersom du även köpt telefonrådgivning så kommer jag att ringa upp dig imorgon vid 15:00. Skulle den tiden vara dålig eftersom det är en helgdag får du höra av dig. Jag har inga problem att byta tid.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo