Har avliden makes särkullbarn rätt till del i efterlevande makes egendom?

Hej!

Min make och jag har ett gemensamt barn och maken har ett särkullbarn.

Jag har besparingar på ca 500.000 kr.varav en större del är mitt morsarv min make har bara en mindre summa sparat och ca. 60.000 i skulder. Bilen värd ca.200.000kr. köpt för mitt morsarv men skriven på maken pga. förmånligare bilförsäkring inga andra tillgångar som hus eller bostadsrätt. Har fått höra att om maken dör först så räknas även mina besparingar in och ska komma makens särkullbarn till del. Är det så? Jag vill inte att särkullbarnet ska få del av mina besparingar och mitt morsarv. Dör jag först så ska väl mina tillgångar delas mellan maken och vår son? Jag har varit lågavlönad och arbetat deltid i många år och mina besparingar har varit min trygghet om jag skulle förlora min man. Kan man skriva testamente tex för att pengarna ska stanna hos mig och trots att det inte handlar om någon förmögenhet.

Maken är 66 år och pensionär, jag är 63 år har slutat mitt arbete men har betalt från min arbetsgivare via en försäkring tills jag fyller 65.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars egendom samt bodelningar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som sker med din och din makes egendom när den ena går bort.

För de fall din make går bort före dig ska först en bodelning ske mellan er innan arvet fördelas. Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman (efter att respektive makes skulderna dragits av från dennes giftorättsgods) och sedan sker en likadelning, vilket innebär att en make med större tillgångar kan behöva överlåta en del av dem till den andre (se 11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Vid bodelning med anledning av dödsfall har du som efterlevande make dock en rätt att jämka bodelningen så att ni behåller ert respektive giftorättsgods (se 12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att det inte kommer ske någon likadelning av din och din makes giftorättsgods utan du behåller din del och dödsboet efter maken erhåller det som din make själv ägde. På detta sätt kan du undgå att behöva dela med dig av dina egna tillgångar till dödsboet efter din make och makens särkullbarn kommer på så sätt inte få del i dina besparingar.

Det finns vidare även en möjlighet att genom ett äktenskapsord mellan dig och din make att bestämma att viss egendom är enskild egendom och därmed inte ska ingå i en bodelning mellan er (se 7 kap. 3 § ÄktB).

För de fall du går bort före din make och även efterlämnar en gemensam son finns det en huvudregel som anger att arvlåtarens barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Vidare finns en regel som anger att om arvlåtaren var gift så ärver istället den efterlevande maken före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär därmed att din make ärver hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att din son kommer får ut sitt arv som ett efterarv när din make senare går bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning