Har arrendatorn rätt att kräva att jag betalar hans fastighetsskatt?

2021-01-19 i Arrende
FRÅGA
HejJag är ägare till ett sommarhus på arrendetomt och betalar kommunal fastighetsavgift +arrende (28.000 )kr. Ägaren till till tomten betalar statlig fastighetsskatt för denna tomt. Enl faktura vill nu ägaren att jag skall betala hans fastighetsskatt , ca3990 + min arrendeavgift 28000kr. Det blir ganska mycket om man inberäknar min kommunala fastighetsavgift på ca 4000 kr. I Kontraktet om bostadsarrende , står det enbart att jag ska betala 28000 kr i arrende. Ingen annan överenskommelse. Har tomtägare rätt att begära att jag betalar hans skatt.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det betalar du f.n. fastighetsavgift för ett sommarhus du äger samt arrendekostnad (28.000 kr) för tomten. Ägaren vill nu att du betalar den kostnad han har i fastighetsskatt (3.990 kronor) och har därför fakturerat dig den. I kontraktet om bostadsarrende står det enbart att du ska betala 28.000 kronor i arrende, inget annat är överenskommet. Du undrar därför om tomtägaren har rätt att kräva betalt av dig.

Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt och arrende finns i 7-8 kap. jordabalken (JB). Speciella bestämmelser om bostadsarrende finns i 10 kap. JB. Det är normalt sett ägaren som ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift. I ditt fall blir det olika taxerade enheter varför du betalar fastighetsavgift för sommarstugan, medan fastighetens ägare betalar fastighetsskatten. Det finns däremot inget lagstöd i jordabalken att du är skyldig att betala fastighetsskatten. När det gäller såväl fastighetsavgift som fastighetsskatt framgår av aktuella lagar att det är ägaren som betalar (jfr 2 § lagen om kommunal fastighetsavgift och 2 § lagen om statlig fastighetsskatt).

För att arrendatorn ska ha rätt att ta ut avgiften av dig måste ni ha avtalat om det. Ett avtal om bland annat bostadsarrende ska upprättas skriftligen. I handlingen ska samtliga avtalsvillkor anges. Ändringar eller tillägg som inte införts skriftligen är utan verkan (8 kap. 3 § JB). I ert fall innebär det att det finns en möjlighet att avtala om att du ska betala fastighetsägarens fastighetsskatt. Har ni däremot inte avtalat om det föreligger det inte heller någon betalningsskyldighet.

Min rekommendation om ni inte avtalat om att du ska betala arrendatorn/fastighetsägarens fastighetsskatt är att du bestrider fakturan på grunden att ni inte avtalat om att det föreligger betalningsskyldighet.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?