FrågaARBETSRÄTTStudieledighet 26/03/2017

Har arbetstagare rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet?

Jag vill studera på 50%. Har jag rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör studieledighet finns bestämmelser om detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

I lagen framgår att när någon har varit ledig på grund av studier så ska arbetstagaren när hen återgår till arbete ha rätt till samma eller likvärdig ställning vad gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som om hen inte hade varit ledig, 9§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

När du återgår till din anställning efter studieledighet har du alltså rätt att antingen erbjudas din gamla anställning eller en likvärdig.

Eftersom du i din fråga inte har angivit om du omfattas av något kollektivavtal har jag inte kunnat ta hänsyn till eventuellt kollektivavtal i mitt svar. Kollektivavtal kan dock påverka, med frågor om det kan du lättast vända dig till aktuell fackförening.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lisa AnderssonRådgivare