FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 15/10/2020

Har arbetsgivaren skyldighet att meddela anledning till upphörande av tidsbegränsad anställning?

Hej, min fråga handlar om tidsbegränsade anställningar.

Jag arbetar inom kommunal verksamhet och vi har då ett tecknat kollektivavtal (AB 17, SKR) men jag lyckas inte hitta svar på min fråga.

Om man har en tidsbegränsad anställning (ex. "månadsanställning") kan chef då låta denna löpa ut utan en verklig anledning? Om man ska avsluta en tidsbegränsad anställning behöver man ange anledning, antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Men jag hittar inget om man enbart väljer att inte förlänga förutom att man måste varsla senast 1 månad innan.

Jag undrar alltså om skillnaden mellan avslut och att enbart låta anställningen utgå.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning upphör vid tidens utgång. Det föreligger ingen uppsägningstid inför anställningens upphörande, förutom en underrättelsetid som du själv uppmärksammat. En arbetstagare som är anställd under begränsad tid och vars anställning inte kommer fortsätta ska få besked om detta minst en månad före anställningens utgång. Ett krav för detta är däremot att du varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren hos din arbetsgivare, 15§ lagen om anställningsskydd (LAS). Denna bestämmelse kan dock i ditt fall te sig annorlunda eftersom du har kollektivavtal. 15§ LAS är nämligen semidispositiv vilket innebär att det får beslutas om annat i kollektivavtal.

Det stämmer att arbetsgivaren inte behöver ange anledning till anställningens upphörande i och med att den upphör då anställningstiden löpt ut. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att förlänga ditt anställningsavtal, men önskar du detta kan du ju alltid diskutera det med din arbetsgivare.

Personliga skäl och arbetsbrist blir enbart aktuellt vid uppsägning. Arbetsgivarens skyldigheter är då annorlunda och det är en del som ska beaktas i och med att det vid uppsägning måste föreligga saklig grund. I ditt fall rör det sig inte om detta varför det inte blir aktuellt, men vill du läsa mer om detta se då här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?