FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer19/03/2020

Har arbetsgivaren rätt att säga upp min provanställning pga att jag är överkvalificerad?

Jobbar på ett sågverk med reparationer. Nu blev min provanställning avslutad pga av att jag va "överkvalificerad". Sågverket har anställt 2 reparatörer efter mej. Har dom rätt att göra så?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör du veta om och vilket kollektivavtal din anställning omfattas av. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

En provanställning är en anställningsform för arbetsgivaren som tillåtet att pröva arbetstagaren, och prövotiden får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när och för vilka skäl som helst kan avbryta anställningen, även utan att ange något skäl för uppsägningen.

I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen, (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela dig ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i kollektivavtalet.

Om arbetsgivaren inte underrättar dig två veckor i förväg, kan du hävda att du har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att du åtminstone får lön för motsvarande två veckors tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare