Har arbetsgivaren rätt att provanställa mig flera gånger?

Jag arbetade som projektledare och hade provanställning, blev sjukskriven under min provanställning. Under min rehab fick jag vara på kundtjänst, så de avslutade inte min anställning.

Arbetsgivaren sa då att jag inte kunde fortsätta som projektledare, men kunde få en provanställning på kundtjänst. De ville prova mig eftersom jag varit sjukskriven. Där är jag nu, nu finns en tredje tjänst jag sökt och fått, men de vill sätta provanställning igen. Jag påbörjade första anställningen i januari 2021, påbörjade provanställning två i juni 2021 och vi avser avsluta den nu för en tredje provanställning. Min fråga är, är det okej att de gör provanställning på provanställning, tjänsterna är lite annorlunda, men samma bolag.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utöver provanställningens längd ställer lagen om anställningsskydd (LAS) inte upp några särskilda villkor för att en arbetsgivare ska få använda anställningsformen. Enligt förarbeten till lagen ska provanställningen syfta till att arbetsgivaren ska pröva arbetstagarens arbete. Det finns dock inga krav på att arbetsgivaren måste ha särskilt angivna skäl till prövningen. Anställningsformen får däremot inte användas som ett kringgående av rätten till en tillsvidareanställning (se prop. 1981/82:71 s. 49–50 och AD 1991 nr 40).

Förarbetena anger även att det i normalfallet inte tillåts att den som redan varit anställd hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov. I sådana fall måste det finnas starka skäl för det, exempelvis att den tidigare anställning var längre tillbaka i tiden eller att den var under kortare varaktighet och därmed inte gett tillfälle för prövning av arbetstagaren (prop. 1981/82:71 s. 49-50).

Sammanfattning

Förutsatt att de olika tjänsterna är olika arbete, så har jag svårt att se att arbetsgivaren inte skulle få provanställa dig flera gånger. En anställning som projektledare och en anställning på kundtjänst är mest rimligen väldigt olika arbete vilket ger upphov till ett prövningsbehov.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo