Har arbetsgivaren rätt att neka utbetalning av sjuklön?

FRÅGA
HejPåbörjar min provanställning med 3 veckors obetald semester.(Detta pga.tidigare övk.om semester innan övertagande av verksamhet med föregående arbetsgivare.)Kommer hem och är sjuk och kan ej arbeta första arbetsdagen,Får mail om uppsägning med 2 veckors varsel.Kan arbetsgivaren neka utbetalning av sjuklön?Har arb.rätt att bete sig på detta vis? Kollektivavtal saknas.Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp svaret i delarna om arbetsgivaren kan neka utbetalning av sjuklön och om arbetsgivaren hade rätt att avbryta provanställningen. Vidare kommer jag säga något kort om fallet verksamhetsövergång.

Har arbetsgivaren rätt att neka utbetalning av sjuklön?

Utgångspunkten är att du som arbetstagare har rätt till sjuklön från första dagen av anställningstiden. Om ni avtalat om kortare anställningstid än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om du har tillträtt anställningen och därefter varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd (3 § sjuklönelagen). Jag tolkar det som att ni inte avtalat om kortare anställningstid än en månad och därför är du kvalificerad för sjuklön. Vidare måste du ha en sjukdom som sätter ner arbetsförmågan för att ha rätt till sjuklön (4 § sjuklönelagen).

Vad jag kan bedöma utifrån din fråga har arbetsgivaren inte rätt att neka utbetalning av sjuklön. Jag tycker du ska be denne om att betala ut sjuklön och om arbetsgivaren inte gör det be denne förklara på vilken grund denne inte gör det. Om du är med i facket rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp.

Hade arbetsgivaren rätt att avbryta provanställningen?

Om ni inte har avtalat om något annat så får provanställningen avbrytas innan prövotiden på sex månader gått ut (6 § LAS). Det kan inte ske någon rättslig prövning enligt LAS för att arbetsgivaren inte låter provanställningen fortgå. Nu har du ju inte varit på arbetsplatsen så då är det inte din arbetsprestation som ligger till grund för att arbetsgivaren låter din provanställning upphöra utan något annat. Det går att angripa att en provanställning avslutas om det sker på grund av t ex diskriminering, men utifrån din fråga är det svårt att avgöra. Återigen tycker jag att du ska vända dig till facket, om du är med i det.

Det är korrekt som arbetsgivaren gjort och underrättat dig om att anställningen ska avslutas två veckor innan den avslutas (31 § LAS).

Verksamhetsövergång

Du nämnde att arbetsgivaren övertagit verksamheten av din tidigare arbetsgivare. Dessa fall är reglade i LAS. Om en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan så övergår också de rättigheter och skyldigheter som gällde vid övergången. Det innebär att ditt anställningsavtal övergick när den nya arbetsgivaren övertog verksamheten om det var att anse som en verksamhetsövergång i LAS mening. Om du hade ett anställning som innebar en annan typ av anställning än provanställning innan övergången kan det vara å att det inte var korrekt att du fick en provanställning vid övergången (6b § LAS). Också i förhållande till detta har jag för lite information för att kunna säga vad som gäller men det kan vara så att du inte alls skulle ha en provanställning hos din nya arbetsgivare och att denne inte "säga upp dig"/avbryta anställningen på detta sätt eftersom du hade någon annan typ av anställning.

Det kan vara svårt att driva dessa frågor själv så om du inte är med i facket rekommenderar jag att du ber din arbetsgivare motivera sina beslut. Om denne inte ändrar sina olika beslut tror jag det blir svårt för dig att driva detta själv. Om du vill ha hjälp med en mer omfattande utredning av dina möjligheter kan du kontakta någon av våra jurister här.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95785)