Har arbetsgivaren rätt att neka föräldraledighet när ens barn är 10 år?

2017-03-07 i Föräldraledighet
FRÅGA
hejsanJag är anställd inom [...]. Min fråga till er är, kan arbetsgivaren neka mig till föräldraledighet utan lön 4 veckor under sommaren. Min son är 10 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen och i socialförsäkringsbalken (SFB).

Förutsättningar för föräldraledighet

Eftersom ditt barn är över 18 månader så får du endast vara föräldraledig om du får hel föräldrapenning från försäkringskassan under din föräldralediga period (5 § föräldraledighetslagen). Eftersom ditt barn inte fyllt tolv år ännu, eller avslutat femte skolåret, så har du fortfarande möjlighet att få föräldrapenning, förutsatt att du har föräldrapenningsdagar kvar (12 kap. 13 SFB).

Detta innebär att du inte får vara föräldraledig om det är så att du inte tar ut föräldrapenning för de dagarna och din arbetsgivare har därför rätt att neka dig föräldraledighet om du inte tar ut föräldrapenning.

Om du har rätt att vara föräldraledig men arbetsgivaren ändå nekar dig detta rekommenderar jag dig att prata med din arbetsgivare en gång till, för att förklara reglerna, alternativt vända dig till facket, om du är medlem där.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?