Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

2018-01-21 i Övrigt
FRÅGA
Hejsan, jag vet inte vad som ska göras och känner mig lite uppstressad.Jag jobbar på tre olika ställen, ett är på 50%, det andra är på 33 % och det tredje hoppar jag in när det behövs och så har jag jobbat i cirka 6 månader. Nu när jag bara ska jobba i sex veckor till, då jag snart ska föda mitt andra barn, ringer min arbetsgivare på 50% och säger att jag har fått för mycket lön sen jag började och om jag inte sett det. Jag svarade då nej eftersom det har ju bara varit lite mer än från mitt jobb på 33%. Men tydligen så har jag fått några tusen för mycket varje månad. Så för tillfället känner jag mig lurad, straffad, dum och förbannad på en och samma gång. För jag har nu hört att det inte är första gången det blir att de betalat ut för mycket till en arbetstagare, men sen har jag ju fått lönespec. varje månad så om jag hade läst dem ordentligt så hade jag väl sett det. Men jag blir ändå förbannad för att det är dem har slarvat med sitt jobb och jag ska behöva må dåligt över det. Är det verkligen mitt fel och borde jag bli "straffad" för att jag litade på att de kunde göra sitt jobb?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Svaret på din fråga beror på olika omständigheter och har, från fall till fall, lett till att arbetstagaren antingen har ansetts vara återbetalningsskyldig, eller att hen inte har ansetts vara det.

Huvudregeln i det här fallet är condictio indebiti, en princip som vuxit fram i rättspraxis, vilket innebär att du är skyldig att betala tillbaka det beloppet av din lön som felaktigt har betalats ut till dig. Det finns undantag till den här huvudregeln, bl.a. om du som arbetstagare har varit i god tro när du mottog lönen och om du har inrättat dig lönen.

Vad innebär god tro?

God tro innebär att du inte har insett eller borde ha insett att utbetalningen av lönen var felaktig, annars är du i ond tro.

I ett mål från Arbetsdomstolen, AD 1993 nr 170, fastslogs det att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska bidra til att undanröja oklarheter om löneutbetalningen. I alla mål som refereras i det här målet har arbetstagarna granskat sina lönespecifikationer, vilket du inte har gjort.

Du har inte insett att lönen var felaktig, men borde du ha insett det?

Om du har varit medveten om storleken på din rätta lön och den felaktiga utbetalningen har överstigit det här beloppet med tusenlappar så borde du ha blivit misstänksam och haft en anledning att granska dina lönespecifikationer. Det här borde i så fall lett till att du skulle ha förstått att din lönespecifikation var felaktig eftersom det felaktiga beloppet i kontrast till din rätta lön skulle varit avsevärt större. I AD 1993 nr 170 var skillnaden ca 1500 kronor, vilket ansågs vara avsevärt större. När en arbetstagare har granskat lönespecifikationen har hänsyn tagits till hur tydlig och förståelig den har varit.

Har du inrättat dig beloppet?

För att du ska kunna anses ha varit i god tro måste du dessutom ha inrättat dig beloppet som felaktigt betalats ut till dig, det vill säga du måste ha konsumerat det eller vidtagit annan åtgärd med det. Om den felaktiga utbetalningen uppdagas omedelbart kan inte arbetstagaren anses ha inrätta sig beloppet helt enkelt för att hen inte har hunnit, då misstagit har uppmärksammats. Den här principen finns för att skydda arbetstagare mot ouppmärksamma arbetsgivare, "Fodran & Skuld", Mellqvist och Persson s. 38.

Sammanfattningsvis

Som du ser beror svaret på en rad olika omständigheter. Utifrån din fråga framgår det att du inte har granskat din lönespecifikation men att utbetalningen har överstigit vad du skulle ha fått med "ett par tusen" kronor i månaden. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tillbaka beloppet enligt principen condictio indebiti, vilket du kan undkomma om du anses ha varit i god tro och har inrättat dig beloppet.

För att du ska ha varit i god tro ska du inte ha haft anledning att undersöka dina lönespecifikationer, beloppet ska inte ha varit avsevärt större än det rätta och du ska inte ha konsumerat eller vidtagit åtgärd med överskottsbetalningen. Har den felaktiga utbetalningen uppmärksammats omedelbart så anses du inte ha varit i god tro och anses inte heller ha inrättat dig den felaktiga utbetalningen.

Vill du vidare rådgivning här på Lawline kan du boka tid med jurist för 1699kr/h ink. moms, se här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98676)