Har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren ska vara tillgänglig för att svara på frågor?

2019-11-22 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej,Har arbetsgivaren rätt att kräva att man ska vara tillgänlig för att svara på frågor och hjälpa till med uppgifter när man är föräldraledig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel, det innebär lagen ska tillämpas till din fördel och inte kan avtalas bort enligt 2 § första meningen FLL. Det går dock att göra vissa avvikelser från lagen genom kollektivavtal enligt 2 § andra och tredje stycket FLL.

Den som är föräldraledig har rätt till sin ledighet. Det vilket innebär att arbetsgivaren inte kan beordra arbetstagaren att delta i den dagliga verksamheten ex. svara på frågor. Arbetsgivaren får inte på något sätt missgynna arbetstagaren för att denne är föräldraledig enligt förbudet mot missgynnande i 16 § FLL.

För att sammanfatta har av det som framgår av din fråga inte din arbetsgivare någon rätt att kräva att du ska svara på frågor och hjälpa till med uppgifter när du är föräldraledig. Du har rätt till din föräldraledighet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (133)
2021-04-21 Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?
2021-04-01 föräldraledighet under semesterperioden?
2021-03-01 Föräldraledighet på deltid
2021-01-31 Gå ner i arbetstid efter föräldraledighet

Alla besvarade frågor (92012)