Har arbetsgivaren rätt att bestämma att jag måste jobba över?

2019-07-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag fick mina fasta sommar-pass hos Ica precis innan jag började jobba och fick då pass över hela sommaren. Nu har jag jobbat i ungefär en månad och idag skulle jag jobbat 16-20. Då skriver min chef till mig att jag måste stanna kvar till kl 22 idag istället eftersom det är en som blivit sjuk. Jag hade ingen möjlighet att stanna längre än till 20, så skrev att jag tyvärr inte kunde. Och då skriver han att han har rätt att kräva att jag ska jobba över om ett plötsligt bortfall av annan personal sker. Alltså att han har rätt att bestämma att jag måste stanna kvar eftersom att någon annan har sjukanmält sig. Stämmer detta? Eller kan jag ändå alltid tacka nej med sån här kort varsel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller beordrad arbetstid vilket regleras i arbetstidslagen. Mitt svar kommer därför i huvudsak utgå från den lagen.

Övertid är sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid (7 § arbetstidslagen). När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (8 § arbetstidslagen). Särskilt behov utgörs av oförutsedda händelser såsom sjukdomsfall. Övertid ska dock bara beordras vid just särskilt behov och får inte ske regelbundet. Du har ingen rätt att vägra övertiden. Om du misstänker att arbetsgivaren väljer att beordra övertid för just dig av diskriminerande skäl men anledning av ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder skulle det kunna vara i strid med diskrimineringslagen och du kan då ha rätt till ersättning (1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § diskrimineringslagen).

Sammanfattningsvis har din arbetsgivare alltså rätt att beordra dig att jobba övertid med kort varsel. Du ska dock få övertidsersättning för de två timmar som du får jobba över. Hur mycket du ska få i övertidsersättning brukar vara reglerat i det enskilda anställningsavtalet eller kollektivavtal. Om du vägrar att jobba över kan det leda till en erinran om arbetsvägran som vid upprepning kan leda till saklig grund för uppsägning. Mitt råd är att du försöker se om det finns någon kollega som kanske kan ta det passet som du inte har möjlighet att jobba och meddela arbetsgivaren om du hittar någon som kan gå in istället för dig. Annars är du så illa tvungen att jobba över.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1697)
2020-03-28 Arbetsmiljö, smittspridning
2020-03-26 Vad gäller för permittering på ett företag som saknar kollektivavtal?
2020-03-20 Kan en arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?
2020-03-18 Äta ute - strider det mot lojalitetsplikten?

Alla besvarade frågor (78397)