Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?

2021-08-08 i Rast
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på bensinstation och from i höst kommer bemanningen på helger skäras ner från 3 skift per dag (3 olika personer) till 2 skift, dvs en sköter öppning och en sköter stängning. Tidigare har vi den som öppnar jobbar 6.30-14.00 med 30 min rast, och den som stänger 15.00-23.15 med 30 min rast. Våran arbetsgivare säger att vi under inga omständigheter får sitta ner bakom kassan under våra pass, inte ens för att vila fötterna mellan kunder. Nu till min fråga! From hösten kommer vi som öppnar jobba ensamma från 06.30 till 15.15, med ensamma menar jag alltså att vi kommer inte att kunna ta någon rast överhuvudtaget. Jag undrar om våran arbetsgivare har rätt att begära att vi ska jobba 9 timmar och 15 minuter utan rast eller möjlighet att sitta ner? Har jobbat där i 5 år och har redan stora problem med ryggen, trots att jag bara är 23 år pga för låga arbetsytor (bänkytor där vi bereder mat) och stor belastning för kroppen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från arbetstidslagen som reglerar rätt till rast. Notera att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan. Det är därför klokt att först kolla upp om ett kollektivavtal finns och i så fall vad det anger (3 § arbetstidslagen).

Arbetstagare har rätt till rast

Enligt lag har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen).

Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen och kan behöva arbeta under sitt uppehåll. Denna tid räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehåll (16 § arbetstidslagen).

Utöver rasten har arbetsgivaren också en skyldighet att se till att arbetstagaren får pauser som behövs (17 § arbetstidslagen).

Sammanfattning

Förutsatt att kollektivavtal på arbetsplatsen inte anger annat så har din arbetsgivare inte rätt att begära att du ska jobba mer än 9 timmar utan rast eller möjlighet till paus.

Eftersom du uppenbarligen får för lite rast enligt lagen kan du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och försöka lösa problemet. Om denne inte vidtar några åtgärder kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om sådan finns.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få mer hjälp alternativt boka tid med någon av våra kunniga jurister. Du kan också ta kontakt med arbetsmiljöverket för svar på frågor och anmälan om dåliga arbetsförhållanden.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (95)
2021-08-19 Har man rätt att sluta tidigare istället för att ta rast?
2021-08-08 Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?
2021-08-08 Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?
2021-07-26 Rätt till OB och rätt till rast?

Alla besvarade frågor (96481)