Har arbetsgivaren någon skyldighet att utdela arbetspass till behovsanställda?

FRÅGA
Hej! Jag har behovsanställning på ett ganska stort företag, och jag har sökt pass men får inga. Vill då tillägga att de finns många timmar att jobba som behovare många av personalen jobbar övertid. Har arbetsgivaren någon skyldighet att utdela arbetspass till behovsanställda?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, arbetsgivaren har ingen skyldighet att tilldela dig arbetspass

En intermittent anställning, även kallad behovsanställning, är en form av tidsbegränsad anställning som inte är direkt reglerad i lag.

När du innehar en intermittent anställning/behovsanställning uppkommer en ny anställning vid varje arbetstillfälle. Detta innebär att lika stor rätt som du har att tacka nej till alla erbjudanden av arbetspass som arbetsgivaren ger dig, har arbetsgivaren att inte erbjuda dig några arbetspass.

Omständigheten att många av de ordinarie medarbetarna jobbar över påverkar inte arbetsgivarens rättighet att inte erbjuda dig några arbetspass, även om det kan tyckas märkligt att du inte blir erbjuden några arbetspass i denna situation.

Mitt råd

Jag råder dig att tala med din arbetsgivare och fråga varför du inte blir erbjuden att jobba, trots att du anser att behov föreligger, men kom ihåg att arbetsgivaren, trots att behov föreligger, inte är tvungen att erbjuda dig några arbetspass.

Jag önskar dig en trevlig helg!

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll