Har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet vid omplacering

hej,

vad har jag för rättigheter som arbetstagare gällande förhandling, om jag varken är med i facket och är inte bunden i ngt kollektivavtal? Chefen vill omplacera mig, men jag motsätter mig detta. ska han inte förhandla först om det el informera mig om det el ngt???

Har arbetsgivaren då primär förhandlingsskyldighet?? Vad gäller?

snälla behöver verkligen hjälp.

mvh

sofie

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här frågan rör arbetsgivarens omplaceringsrätt. Den har sitt ursprung i arbetsgivarens så kallade ”§32-befogenheter”. Dessa gäller som en allmän rättsprincip eller som en dold klausul i kollektivavtal. Befogenheterna är i princip ensidig och fri arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt. En förutsättning är dock att omplaceringen görs inom arbetstagarens arbetsskyldighet.

Din arbetsskyldighet bestäms utifrån den så kallade 29-29 principen. Denna innebär kortfattat att du 1, endast behöver utföra arbete för din arbetsgivare (inte för någon annan) 2, dina arbetsuppgifter skall ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och 3, dina arbetsuppgifter skall ligga inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.

Faller omplaceringen inom din arbetsskyldighet är den alltså ok.

Men det finns inskränkningar. T.ex. om du och arbetsgivaren är fackligt bundna så ska, som du säger, arbetsgivaren förhandla innan omplaceringen med arbetstagarorganisationen. Förhandlingsskyldigheten/rätten gäller alltså mellan organisationer, och inte enskilda. Alltså har inte arbetsgivaren inte en förhandlingsskyldighet mot dig som individ. Sedan finns även den så kallade bastubadarprincipen. Denna säger att särskilt ingripande omplaceringar av personliga skäl kräver godtagbara skäl. Till sist så får inte heller omplaceringen strida mot diskrimineringslagen eller mot god sed.

Om omplaceringen skulle falla utanför din arbetsskyldighet så aktualiseras bestämmelserna om uppsägning i lagen om anställningsskydd(LAS). För uppsägning krävs då saklig grund enligt 7 § LAS. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Om just din omplacering faller innan eller utanför din arbetsskyldighet kan jag inte svara på.

Omplaceringsrätten är krånglig och väldigt beroende av vilka omständigheter som föreligger. Hoppas du ändå fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo