Har arbetsgivaren en skyldighet att lämna lönespecifikation i pappersform?

FRÅGA
Är det OK att som arbetsgivare inte lämna ut lönespecifikation via brev utan istället hänvisa till elektronisk brevlåda eller annan lösenordsskyddad tjänst? Kan arbetsgivaren säga nej till att lämna lönespecifikationen i pappersform?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag är inte arbetsgivaren skyldig att lämna en lönespecifikation i samband med utbetalning av lön. Det kan dock föreligga en sådan skyldighet om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal och kollektivavtalet föreskriver att lönespecifikation ska lämnas. I kollektivavtalet kan det även föreskrivas att lönespecifikationen ska lämnas i en viss form. För att få svar på frågan om man som arbetstagare har rätt att få lönespecifikation i samband med utbetalning av lön och i så fall i vilken form, bör man därmed undersöka vad som stadgas om detta i det eventuella kollektivavtalet.

Svaret på din fråga är därmed att det som utgångspunkt är tillåtet att som arbetsgivare inte lämna ut lönespecifikation i pappersform, och istället via en elektronisk brevlåda. Som ovan redogjorts för så kan det dock finnas avvikande bestämmelser i ett eventuellt kollektivavtal.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (574)
2019-07-12 Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?
2019-07-12 Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön
2019-07-05 Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?
2019-06-30 Tillhandahållandet av arbetsredskap

Alla besvarade frågor (71168)