Har arbetsgivare rätt att omplacera mig med sänkt lön?

2019-10-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har en tjänst som biträdande avdelningschef. Nu skall Avdelningenschefen gå i pension och företaget har anställt en ny avdelningschef vilket är helt ok. I ett mail från ledningen till alla i företaget informerades att ny avdelningschef har anställts och den gamla avdelningschefen tar befatning som biträdande. Jag har inte haft någon diskussion med företaget kring mina ändrade arbetssysslor utan det kom som en chock i samband med informationsmailet. Jag vet att arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagare inom ramen för arbetstagarens arbetskyldighet. Har jag något att hävda att jag har en tjänst som biträdande eller är det bara att acceptera att min tjänst förändrats från biträdande chef till ingenjör med ändrade vilkor, sänkt lön, ingen tjänstebil etc. Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om din anställning blir lag om anställningsskydd (LAS) tillämplig.

Det är viktigt att komma ihåg att LAS är en semi-dispositiv lag vilket innebär att om du avtalat om annat i kollektivavtal gäller det i vissa fall istället för lagen.

Arbetsgivarens omplaceringsrätt och din arbetsskyldighet

Arbetsgivaren har en generell rätt att leda och fördela arbetet, men har ingen rätt att ändra ditt anställningsavtal. Din arbetsskyldighet bestäms av ditt anställningsavtal i kombination med eventuellt kollektivavtal. Din arbetsskyldighet begränsas av att du enbart är skyldig att utföra arbete för din arbetsgivares räkning, d.v.s. arbetsgivaren kan inte omplacera dig till att utföra arbete för en annan arbetsgivare. Din arbetsskyldighet gäller också bara inom arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde, vilket innebär att du enbart är skyldig att utföra arbete som omfattas av ditt kollektivavtal. Du är inte heller skyldig att genomgå någon större omskolning för att kunna genomföra dina nya arbetsuppgifter.

Eftersom jag inte vet något om ditt anställningsavtal eller kollektivavtal kan jag inte säga om din omplacering ligger inom arbetsgivarens omplaceringsrätt. Om det är så att det är olika kollektivavtal som gäller för din gamla roll och din nya kan dock omplaceringen ligga utanför vad arbetsgivaren har rätt att göra. Ifall din omplacering skulle ligga utanför arbetsgivarens omplaceringsrätt har du rätt till skadestånd, se 38-39 §§ LAS. Om du tror att omplaceringen beror på personliga skäl kan även den så kallade "bastubadarprincipen" vara tillämplig, du kan läsa om den här.

Kan arbetsgivaren ändra din anställning på detta sätt?

Som ovan nämnt kan det vara så att din omplacering ligger utanför arbetsgivarens omplaceringsrätt, men detta beror på ditt anställningsavtal och eventuella kollektivavtal. Även om omplaceringen skulle ligga inom arbetsgivarens omplaceringsrätt har arbetsgivaren inte rätt att förändra ditt anställningsavtal på det sätt de verkar ha gjort. En arbetsgivare har inte rätt att ensidigt sänka din lön, dra in tjänsteförmån eller ändra villkoren i ditt anställningsavtal. Även om arbetsgivaren har rätt att omplacera dig har du fortfarande rätt till lön och tjänsteförmåner enligt ditt anställningsavtal. Om arbetsgivaren skulle vägra att betala ut hela din lön har du rätt att frånträda din anställning, se 4 § 3 st. LAS.

Oavsett om arbetsgivaren har rätt att omplacera dig till den nya tjänsten eller inte har du alltså rätt till den lön, tjänsteförmåner och övriga villkor som framgår av ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal. För att arbetsgivaren ska frånträda ert anställningsavtal måste det ske en uppsägning av din anställning. Du har alltså ingen skyldighet att acceptera en lönesänkning eller indragande av tjänsteförmåner.

Vad bör du göra nu?

Min rekommendation är att du i första hand hör av dig till arbetsgivaren och förklarar att du har rätt till de villkor som framgår av ditt anställningskontrakt. Det kan vara bra att höra av sig till arbetsgivaren på e-mail eller liknande så att du har bevis på att du gjort det. Om du är medlem i facket bör du även ta kontakt med de omgående och förklara din situation. Genom att kolla närmare på ditt anställningsavtal och kollektivavtal kan eventuellt facket hjälpa dig att bedöma om omplaceringen ligger inom arbetsgivarens omplaceringsrätt eller om du bör bestrida omplaceringen.

Om du inte är medlem i facket eller känner att de inte kan ge dig den hjälp du behöver rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som kan kolla över ditt ärende och hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter. En bedömning av om arbetsgivaren gått utanför sin omplaceringsrätt kan vara rätt svår att göra utan att ha god kännedom om juridiken och därför kan det vara bra att anlita en jurist. Ifall detta låter intressant kan Lawlines juristbyrå hjälpa dig med detta. I sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om du skulle ha övriga frågor eller funderingar kan du också höra av dig till mig där.

Hoppas mitt svar varit till hjälp!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82555)