Har arbetsgivare rätt att neka anställning med löneanspråk som grund?

2020-06-24 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Jag var med om en intervju där jag olyckligtvis inte fick jobbet, det fick en annan med sedan tidigare erfarenheter inom området kundservice, trots att jag har erfarenhet inom diverse serviceyrken samt en kandidatexamen i ekonomi.Arbetsgivarens argument var dels på grund av att den andra personen besatt mer erfarenhet inom kundservice samt att de inte behövde erbjuda denna personen en lika hög lön på grund av att den saknade vidare utbildning.Är detta rimliga skäl? Att ifrågasätta hur pass lämpliga meriter man har och hur tungt de väger förstår jag, men frågan om att slippa erbjuda en högre lön och istället välja anställa den andra personen, vad gäller för detta?-Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fundringar.

Jag antar att jobbet du sökte var i privat sektor i och med att det är fråga om kundservice. Det korta svaret är att det inte var fel av arbetsgivaren att anställa någon annan.

Som huvudregel gäller att arbetsgivaren har fri anställningsrätt. Innebörden av fri anställningsrätt är att arbetsgivaren kan välja att anställa vem den vill. Emellertid finns i lag en del begränsningar i arbetsgivarens frihet att anställa vem den vill. Bland annat har vi diskrimineringlagen som föreskriver att jobb inte får nekas med grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller religion och annan trosuppfattning grund (1 kapitlet 5 § och 2 kapitlet 1 § Diskrimineringslagen). En annan bestämmelse som begränsar den fria anställningsrätten är rätten till omplacering (7 § LAS) och återanställning (25 § LAS) enligt lagen om anställningsskydd.

Att du baserat på erfarenhet och utbildning sakligt sett hade varit mer lämpad för jobbet har enbart betydelse vid anställning inom offentlig sektor (4 § Lag om offentlig anställning). Frågan är då huruvida din utbildning är särskilt relevant för jobbet.

Att neka någon anställning med hänvisning till att en annan kandidat hade lägre löneanspråk är alltså tillåtet inom privat sektor.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1829)
2021-01-14 Kan min arbetsgivare i schemaläggningen gå emot ett läkarutlåtande?
2021-01-14 Kan jag starta egen verksamhet trots att jag är anställd i ett annat bolag?
2021-01-03 Vad kan jag göra om arbetsgivaren vill omplacera mig
2020-12-31 Får arbetsgivaren fritt omplacera sin personal?

Alla besvarade frågor (88159)