Har arbetsgivare rätt att hålla inne lön?

FRÅGA
I vilket lagrum hittar jag en arbetsgivares rätt att hålla inne lön?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett anställningsförhållande har du som arbetstagare en skyldighet att bidra med din arbetskraft medan arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lön för detta. Detta innebär att arbetstagare har en rätt att få lön för det arbete som utförts, vid avtalad tidpunkt. Som absolut huvudregeln får en arbetsgivare INTE hålla inne någon anställds lön så länge arbetstagaren har utfört det arbete det avtalats om. Om du exempelvis inte skulle dyka upp till jobbet en dag utan godtagbar anledning skulle inte arbetsgivaren vara skyldig att betala ut lön för detta såklart. Det kan även vara så att arbetsgivaren har ett rätt att hålla inne lönen exempelvis ett par dagar ifall du har gett din tillåtelse till detta, arbetsgivaren kanske vill senarelägga själva utbetalningen av ekonomiska skäl eller liknande. För detta krävs dock som sagt samtycke.

Om din arbetsgivare olovligt håller inne din lön har du rätt att få skadestånd för detta då det är ett avtalsbrott (enligt avtalet ska du få lön). Se 38 § LAS. Du bör börja med att prata med din arbetsgivare om detta och kräva att få din lön. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag att du kontaktar ditt fackförbund då de kan hjälpa dig ifall arbetsgivaren vägrar betala. I vissa fall hjälper även fackförbundet icke anslutna arbetstagare. Om du inte får någon hjälp av facket kan du exempelvis vända dig till Lawlines juristbyrå som kan ge rådgivning och hjälp med upprättande av stämningsansökan. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97358)