Har arbetsgivare rätt att bryta anställningsavtal på grund av brottsregister?

2018-09-07 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hejsan!Jag praktiserade på en arbetsplats i 8 veckor. Den sista veckan berättade de att de ville anställa mig. Vi hade löneförhandling och skakade hand på att jag skulle börja nästa måndag. På fredag eftermiddag får jag ett mail från företaget där de berättar att de inte vill anställa mig på grund av "mitt förflutna" (jag har setat i fängelse i ett halvår).Är detta avtalsbrott?
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du huruvida din arbetsgivare kan neka dig anställning, trots att ni ingått muntligt avtal om anställning. Situationen kan ha olika utfall beroende på vad för typ av tjänst det gäller och huruvida arbetsgivaren har rätt att få ut brottsregister, samt om arbetet är säkerhetsklassat eller liknande.
I annat fall så kräver arbetsgivaren lagstöd för att få hämta ut ett brottsregister.

Vad gäller vid muntliga avtal?
Avtal ska hållas enligt den avtalsrättsliga principen "pacta sunt servanda", oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Undantag från denna regel är t ex vid köp av fast egendom, som alltid måste ske skriftligen. Ett anställningsavtal som muntligt är således att räkna som ett giltigt avtal.

Den som påstår att en muntligt avtal föreligger och har också bevisbörda för att visa det faktiskt föreligger ett giltigt avtal, vilket kan vara problematiskt. Den som påstår att ett avtal har slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. Det kan således vara fördelaktigt att alltid spara mail- eller sms-konversationer som kan bevisa att ett avtal ingåtts.

Sammanfattningsvis
Muntliga avtal är giltiga såväl som skriftliga. Om du kan bevisa att ett muntligt avtal föreligger så faller istället bevisbördan på din arbetsgivare som i sin tur då måste bevisa att ett avtal inte har uppkommit. Hen måste således också ha lagstöd för att det finns anledning till att inte hålla det anställningsavtal som slutits.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97717)