Har arbetsgivare rätt att begära studieintyg efter beviljad tjänstledighet för studier?

2021-08-26 i Studieledighet
FRÅGA
Jag är just nu tjänstledig från mitt jobb pga studier och ska vara det i ett år. Min fråga är om min chef kan begära studieintyg om vad jag pluggar och se hur det går? Hon ville inte ha något innan jag skulle plugga utan kom på efter att hon hade skrivit på tjänstledigheten att hon ville ha det. Enligt mitt fack så har hon inget med det och göra då hon redan har beviljat tjänstledigt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du fått beviljad tjänstledighet för studier från din arbetsgivare och att din arbetsgivare i efterhand begär studieintyg, och du undrar huruvida du behöver utge detta eller inte.

Rätten till tjänstledighet för studier regleras i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Lagen innehåller inga krav på att man måste uppnå vissa studieresultat, och rätten till ledighet sätts heller inte i proportion till studietakten, utan arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet". Detta innebär alltså, precis som ditt fack meddelat, att du inte behöver uppvisa något studieintyg efter att du fått beviljad tjänstledighet. Även om du t.ex. inte skulle klara alla dina poäng under terminerna har din arbetsgivare ingen rätt att neka dig ny tjänstledighet för studier med motiveringen att du inte klarat alla dina poäng under den förra tiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?