Har arbetsgivare en skyldighet att skriva ut nya anställningsavtal/anställningsbevis för att din hyresvärd kräver det?

2021-02-16 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag står i kö till en lägenhet och hyresvärden kräver anställningsbevis som max får vara en månad gammal. Jag frågade då min arbetsgivare om ett nytt avtal. Han svarade att han ej skriver ut några nya avtal eftersom de är "original handlingar"... Jag undrar därför om min arbetsgivare har en skyldighet till att skriva ut avtal när jag frågar om det och behöver?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).

Rätten till skriftligt anställningsavtal/anställningsbevis

Arbetsgivaren ska senast en månad efter att du som arbetstagare har börjat arbeta, lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (LAS 6c § första stycket). Arbetsgivaren är dock inte skyldig att utfärda sådant om anställningstiden är kortare än tre veckor.

Informationen ska innehålla bland annat arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, arbetsuppgifter, anställningsform, lön och vilket kollektivavtal som är tillämpligt (LAS 6 c § andra stycket). Om arbetsgivaren inte utfärdar anställningsbevis inom en månad från att den anställde börjar arbeta så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig (38 § LAS).

Ingen skyldighet att skriva ut anställningsavtalet fler gånger

Skyldigheten gäller dock enbart arbetsgivarens skyldighet att skriva ut ett anställningsavtal efter en månad, eller anställningsbevis som det ibland kallas för. Det rör sig alltså om en engångsskyldighet.

Det finns ingen bestämmelse i lagen som anger att arbetsgivaren har någon ytterligare skyldighet att skriva ut anställningsavtalet fler gånger. Så som jag tolkar din fråga så har du redan fått ett utskrivet anställningsavtal eftersom du skriver att din chef har sagt att han inte skriver ut några "nya avtal". Om fallet skulle vara sådant att du faktiskt inte alls har fått något anställningsavtal så har du en rätt att få det utskrivet om det är första gången som du får avtalet och då är det enligt LAS 6c § som du har denna rättighet utifrån.

Ifall det finns ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats, så kan det vara möjligt att det finns inskrivet en specifik bestämmelse om att arbetsgivaren har en skyldighet att skriva ut nya anställningsavtal/anställningsbevis. Troligtvis så finns det dock inte en sådan bestämmelse i det eventuella kollektivavtalet.

Med detta sagt så finns det alltså ingen generell skyldighet för arbetsgivaren att skriva ut anställningsavtal när dennes anställda frågar om det och behöver det. Utan arbetsgivarens skyldighet är kopplad till när arbetstagaren börjar arbeta.

Sammanfattning och min rekommendation

Din arbetsgivare har enbart en lagstadgad skyldighet att lämna ett skriftligt anställningsavtal/anställningsbevis inom en månad från att du som arbetstagare börjar arbeta. Ifall din arbetsgivare har gjort detta så har denne ingen skyldighet att skriva ut nya anställningsavtal/anställningsbevis även om du frågar om det och behöver det. Din arbetsgivare kan därmed säga att den inte vill skriva ut nya anställningsbevis pga. att han anser att det rör sig om originalhandlingar.

Jag skulle dock rekommendera dig till att fråga din arbetsgivare igen om han kan skriva ut ett nytt anställningsavtal och förklara din situation med att du behöver ett nyutskrivet anställningsavtal för att kunna få din hyreslägenhet. Ifall arbetsgivaren inte går med på det så hade du kunnat gå till hyresvärden och förklara din situation om att din arbetsgivare inte vill skriva ut nya anställningsavtal och att arbetsgivare faktiskt inte har en skyldighet att göra detta. Du skulle kunna styrka att du arbetar hos din arbetsgivare genom att exempelvis ta med dig sina lönespecifikationer under det senaste halvåret.

Hoppas du fick svar på din fråga och att det löser sig med hyreslägenheten! Ifall du inte fick svar på din fråga så är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97634)