Har arbetsgivare editionsplikt gentemot arbetssökande?

FRÅGA
Hej, jag har precis fått avsluta min provanställning efter endast 9 veckor på mitt nya jobb pga min arbetsgivare går med stor ekonomisk förlust (-50 miljoner) Jag sa upp mig från en tillsvidareanställning (9 år) för jag ville så gärna börja på denna organisation. Det framkom aldrig under mina 3 intervjuer och otaliga tester att min arbetsgivare hade stora ekonomiska bekymmer och man kan ej läsa om det i deras verksamhetsrapport. Jag är ej fackligt ansluten och står nu "ute i kylan" utan några rättigheter med endast 1 månadslön och känner mig så lurad och besviken. Har arbetsgivaren ingen skyldighet när de anställer personal som har en fast anställning ang. det ekonomiska läget, får man undhålla så viktig Information? Jag hade givetvis aldrig tagit jobbet om jag fått denna information eller kunnat läsa om det i deras verksamhetsrapport som jag är van att ta del av.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I ditt fall aktualiseras lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Din fråga är om det finns någon form av skyldighet för arbetsgivaren att i anställningsförfarandet upplysa personen som gör anspråk på anställning om verksamhetens ekonomiska läge.

Först ska nämnas att din anställningsform är en provanställning (6 § LAS). Arbetsgivaren kan när som helst välja att avsluta en provanställning utan att ge några skäl, så länge inget annat har avtalats (6 § 3 st LAS).

Som svar på din fråga finns det i MBL regler om så kallad editionsplikt. Plikten innebär att arbetsgivaren har skyldighet att löpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur dennes verksamhet utvecklas produktmässigt och ekonomiskt samt riktlinjer för personalpolitiken (19 § MBL). Denna rätt ges alltså bara till den fackliga organisationen som arbetsgivaren är bunden till. Tyvärr finns ingen lagstadgad skyldighet att upplysa om dessa förhållanden till en person som gör anspråk på anställning. I stället är det arbetstagarorganisationen som är utsedd att tillvarata arbetstagarnas intressen i dessa frågor. Detta förutsätter självklart att arbetstagare är med i facket.

Tyvärr så har jag inte något annat svar än detta, men jag önskar dig lycka till i framtiden!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll