Har apotekspersonal tystnadsplikt?

2021-05-04 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej, jag undrar om apotekspersonal har tystnadsplikt angående vilken medicin en kund hämtar ut och fått på recept? Vad händer om en apotekspersonal pratar med en kompis om att en viss person hämtade ut en viss medicin en gång?
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om vilka lagrum som apotekspersonal hamnar under vad gäller sekretess, även att du eftersöker information vad som händer som en apotekspersonal sprider sekretessbelagd information.

Om tystnadsplikt inom vården

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens personliga integritet och förtroende för vården. Sekretessen regleras i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Reglerna angående sekretess i offentlig verksamhet finner man i Offentlighets- och sekretesslagen och reglerna angående privat verksamhet finner man i Patientsäkerhetslagen.

All personal inom hälso- och sjukvården, i såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patienters personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke till det.

Apotek

Personalen på apoteket har samma tystnadsplikt som personalen inom hälso- och sjukvården. En av anledningarna till att all personal på apoteket har tystnadsplikt är att man ska kunna diskutera mediciner och dess användning med personalen, utan att riskera att uppgifterna förs vidare. Detta är viktigt, då uppgifter man lämnar eller preparat man inhandlar kan ha personlig och känslig karaktär. Det innebär att personal på apotek inte får lämnar ut någon information om dig till någon annan, om dem inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Brott mot tystnadsplikt

Om någon röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag ska man anmäla det till åtal av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att röja en hemlig uppgift kan utgöra brott mot tystnadsplikten i enlighet med 20 kap 3 § brottsbalken. Straffet för brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år. Man kan även förlora sin licens.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (31)
2021-05-04 Har apotekspersonal tystnadsplikt?
2021-04-10 Arbetstagares tystnadsplikt inom vården
2021-02-28 Har en kommundirektör tystnadsplikt?
2021-02-28 Kommundirektörens tystnadsplikt

Alla besvarade frågor (96519)