Har anställningsavtal ingåtts eller inte

2020-12-02 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Jag har sedan 9 månader haft en visstidsanställning hos ett kommunalt företag (en klink). Jag fick ca 2mån innan kontraktet löper ut, ett muntligt erbjudande ang en tillsvidareanställning av chefen, som jag tackade ja till muntligt (ett vittne var med). Chefen skickar då in ett dokument till HR, där det står att min anställning skall övergå till tillsvidare efter årsskiftet. HR avslår denna, eftersom tjänsten måste kunna sökas av alla i minst två veckor. Chefen säger då att jag inte skall vara orolig utan detta är en ren formalitet. När ansökningstiden är över, har intresset för anställningen varit stort. Chefen drar då tillbaka sitt muntliga erbjudande om min tillsvidareanställning. Min fråga är då om muntliga erbjudanden inte är bindande? Som görs av en klinikchef på en kommunal klinik dvs.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör om ett anställningsavtal är ingånget eller inte. Låt mig först slå fast att muntliga anställningsavtal är bindande.

För frågor som gäller om ett anställningsavtal ingåtts eller inte gäller samma lag som för de flesta typer av avtal, nämligen Avtalslagen (AvtL).

Enligt 1 § AvtL blir ett anbud (erbjudande om jobb i ditt fall) bindande för den som ger det till dess tiden löpt ut för att kunna svara. När ett anbud är muntligt ska svaret komma omedelbart för att ett avtal ska uppstå (3 § 2 st. AvtL), vilket det verkar som du gjorde i ditt fall. Ett avtal har alltså egentligen ingåtts.

Jag kan se två omständigheter som skulle kunna tala emot detta. Det ena är om chefen på något sätt sagt till dig att avtalet är villkorat med att HR-avdelningen också skulle godkänna avtalet för att det skulle kunna ingås. Huruvida ett sådant förbehåll gjorts eller inte är svårt att säga, men det verkar inte så på din beskrivning. Det blir nog en bevisfråga. Det andra problemet är om chefen tagit ett beslut som hen egentligen inte hade rätt att göra. Av 10 § 2 st. AvtL framgår att chefens anställning och position i sig är en fullmakt att ingå avtal för sin arbetsgivare. Om chefen enligt reglerna hade rätt att ingå avtalet och du hade anledning att tro att chefen hade den rätten då har avtalet ändå ingåtts trots att HR-avdelningen motsätter sig det (11 § AvtL). Om chefen däremot inte hade rätten att ingå detta avtal då har inte avtal ingåtts (10 § 2 st. AvtL motsatsvis). Allt beror alltså på vad chefen i sin position hade för möjlighet att ingå anställningsavtal med dig.

Jag hoppas du fått klarhet i hur lagen fungerar. Om du är med i facket kanske de kan hjälpa dig med hur du ska gå till väga rent praktiskt. Du är såklart också välkommen att skriva en följdfråga om du vill.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?