Har andra maken rätt till huset även om endast en make köper huset och står på lånet?

Maken och jag ska sälja vårt hus. Det nya boendet köper jag själv och det är jag som står på lånen. Vad händer om jag och maken separerar eller skiljer oss? Har han någon rätt till huset? Måste vi skriva något för att huset ska betraktas som 100% mitt vid en eventuellt separation?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna rörande detta område återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att allt makarna äger ska delas mellan makarna vid en eventuell separation. Undantag till denna huvudregel gäller när egendom är så kallat enskild egendom (och inte giftorättsgods som är det makarna ska dela på). Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § ÄktB egendom som är enskild till följd av äktenskapsförord, gåva, arv genom testamente, vissa försäkringar samt det som har trätt i stället för egendomen som var enskild.

Huvudregeln för er är alltså att om det inte står föreskrivet i äktenskapsförord att boendet är din enskilda egendom så gäller huvudregeln om att man ska dela på allt till hälften.

Det ni kan göra för att du vid en eventuell separation ska ha rätt till huset är att ni skriver ett äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltig krävs det att det är skriftligen upprättat, undertecknat av båda makarna samt att det har ingetts till Skatteverket för registrering (enligt 7 kap. 3 § ÄktB). Om ert äktenskapsförord är giltigt, är din egendom din enskilda och kan normalt sett inte delas i en bodelning.

Det finns två möjligheter för ditt make att, trots ovanstående, göra anspråk på den gemensamma bostaden vid en eventuell separation. Det gäller dessa två fall:

1.Övertagande av bostad kan ske om den ena makan kan visa att denne bäst behöver den. En behovsprövning görs och det beaktas särskilt om det finns barn i äktenskapet och om den ena makan får ensam vårdnad om barnen. Denne har då i regel störst behov av bostaden.2.För att ert äktenskapsförord avseende den gemensamma bostaden ska få full verkan, krävs det att du står som ägare till bostaden. Du ska alltså ha full äganderätt. I det fall att ni äger den gemensamt, det vill säga att ni står som ägare båda två, måste din make ge sin andel i gåva till dig eller så måste du köpa ut honom, under förutsättning att han faktiskt gör anspråk på bostaden (detta är ej fallet i din fråga men kan vara bra att veta). I det fall att du äger bostaden, är det din enskilda, och din make har normalt ingen rätt att kräva hälften av värdet (utifrån din fråga är det detta alternativ som då gäller).

Sammanfattningsvis så kan bostaden bli din enskilda egendom vilket då innebär att den betraktas som 100% din vid en separation genom ni skriver ett äktenskapsförord. Det är dock möjligt att din make skulle kunna ha rätt till den via p. 1 ovan. Jag skulle dock råda dig tatt skriva ett äktenskapsförord och reglera detta om det är så att du vill att huvudregeln ska bli så att du har rätt till huset!

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så kan du kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se så vidarekopplar jag dig till en av våra kunniga jurister!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning