Har åklagare tjänstekort?

2020-04-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi vet ju att polisen har en polisbricka för att kunna bevisa att de är poliser. Min fråga är om åklagarna också har ett tjänstekort för att kunna bevisa att de är åklagare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du nämner har poliser ett tjänstekort som de kan använda för att identifiera sig när de kommer i kontakt med allmänheten under sin tjänstgöring, om inte starka skäl talar mot det, se 11 § Polisförordning. Detta kan motiveras av att polisen har befogenheter att utöva handlingar som är integritetskränkande, men även av att de i kontakt med allmänheten ska agera på ett hänsynsfullt sätt och uppträda på ett vis som inger förtroende för myndigheten, 10 § Polisförordningen.

Åklagare har emellertid andra arbetsuppgifter som huvudsakligen består i att vara förundersökningsledare, väcka åtal om brott och processa i allmän domstol. Åklagarens arbetsuppgifter regleras i Rättegångsbalken jämte Åklagarförordningen. Där finns det ingen motsvarande regel som innebär att åklagare ska kunna identifiera sig i kontakt med allmänheten genom ett tjänstekort.

Det är viktigt att poängtera att det ovan anförda inte innebär att åklagare kan agera som de önskar i kontakt med allmänheten, utan det finns principer som de ska beakta i tjänsten, men att det inte finns en motsvarande lagregel som innebär att de ska identifiera sig, vilket är fallet för poliser.

Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86931)