Handpenning och avbrutet köp

2019-04-21 i Köplagen
FRÅGA
Köparen vill häva köpet och få tillbaka del av handpenning.Vi har skrivit ett Blocket kontrakt för båt med vår köpare för 19 dagar sedan. Han har varit och tittat på båten och han har gett oss en handpenning på 14 700 kr (totalkostnad 49 000 kr). Nu vill han häva köpet pga personliga skäl och han menar att vi får behålla 4 700 kr av handpenningen som plåster på såren och betala tillbaka honom 10 000 kr. Problemen som uppstår för oss är att båten kan bli svårsåld nu när vi är så nära inpå våren. Sjösättning är bokad om en månad och vi har gjort åtaganden och införskaffat material på hans önskemål för att leverera båten i önskat skick. Vi har sagt upp vår båtplats för sommaren och har ingenstans att lägga båten när den sjösätts. Vad är det som gäller, och vad bör vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det är en oönskad situation ni befinner er i och jag ska försöka hjälpa er så gott jag kan med utifrån den info jag fått från dig i frågan.

Kontrakt gäller i första hand, därefter Köplagen

Jag utgår från att du och köparen båda är privatpersoner och därför är det Köplagen som gäller. Som jag förstått det har köparen ångrat sitt köp p.g.a. personliga skäl. Först och främst kan nämnas att Köplagen inte nämner något om ångerrätt, vilket innebär att du som säljare inte behöver erbjuda detta enligt 3 § Köplagen (KöpL). Vill köparen ha ångerrätt ska detta villkor finnas med i erat kontrakt som ni skrivit under. Jag antar att ni har skrivit under köpekontraktet, men jag redogör även lite kort ifall ni inte har skrivit under något.

Om kontraktet inte skrivits under

Om ni har kommit överens om att säljaren ska få behålla hela handpenningen om köpet ej fullbordas från köparens sida, så är det det som gäller. Annars är det i regel säljarens förlust och kostnader för köpets avbrytande som avgör hur mycket ni ska få behålla av handpenningen, om kontrakt ej skrivits. Jag skulle rekommendera att ni lägger ihop summorna för införskaffande material på köparens önskemål, vilket är den summan ni definitivt får behålla. Dessutom har ni sagt upp båtplats, där ni kommer få ytterligare kostnader för att fixa en ny plats. Att båten kan bli svårsåld har betydelse för handpenningen om ni t.ex. haft andra köpare som ni behövt tacka nej till för att kunna fullborda detta köp.

Om kontraktet skrivits under

Dock om ni båda har skrivit under köpekontraktet, är ni båda skyldiga att fullborda köpet så som avtalat enligt 50 § 1p KöpL. Köparen behöver inte fullborda köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan 53 § 1 st. KöpL. Då kan enligt 67 § KöpL skadestånd krävas p.g.a. avtalsbrott och som då omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet.

Rekommendation

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att i första hand kolla i ert kontrakt om villkor för ångerrätt, för i sådana fall är det den som gäller och ni kan då inte behålla handpenningen. Har inget kontrakt skrivits under får ni behålla hela eller en del av handpenningen beroende på vad som avtalats och vad era förluster/kostnader blivit p.g.a. det uteblivna köpet.

Men skulle det vara så att ni inte kommit överens om någon ångerrätt är det KöpL som gäller, d.v.s. att köpet ska fullbordas i första hand om det är så att ni båda skrivit under ett köpekontrakt. Om köparen i detta fall inte vill fullborda köpet, bedömer jag att ni kan behålla hela handpenningen, eftersom den varit som en säkerhet för att köpet ska fullbordas. Det som ska bedömas härnäst blir ett eventuellt skadestånd från köparen. Summan av skadeståndet blir för mig svår att bedöma då jag varken har erat kontrakt, några kvitton framför mig eller kan ta hänsyn till övriga omständigheter. Köparen är hur som helst ersättningsskyldig p.g.a. att denne dragit sig ur affären, om ett underskrivet kontrakt. Det som oftast krävs som skadestånd är den summan av kostnader+ förluster som överstiger handpenningen.

Jag hoppas min hjälp är tillräcklig för att lösa eran situation! Annars är ni välkomna att kontakta våra experter på Lawline via denna länk.


Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82582)