FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/04/2017

Handpenning - Går det att ångra och ändå behålla?

Jag har skrivit på en kvittens handpendling som står på 30 000kr men har inte skickat in pengar. Nu ångrar jag och vill inte fortsätta med att köpa salongen. Jag undrar om jag kommer förlora mina pengar( 30 000kr)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Vi har för närvarande väldigt många som ställer frågor, så därav har det tagit lite tid med vårt svar.

I ditt fall innebär det dessvärre att du kommer förlora hela beloppet. Syftet med en handpenning är att den ska fungera som en säkerhet för den som är säljare om inte köparen, dvs. du, fullgör sina förpliktelser och säljaren lider skada. I så fall får säljaren behålla handpenningen.

I och med att ni har ett avtal om handpenning, och du tidigare har accepterat detta, så kan du inte frångå/ångra dig eftersom du då begår ett avtalsbrott. I Sverige gäller principen om "pacta sunt servanda" som innebär att avtal ska hållas.

Du kommer tyvärr, troligtvis, att förlora dina pengar. Visserligen måste säljaren visa på att denne har lidit skada av att du inte fullgör köpet, dvs. att du inte köper salongen. Det är förutsättningen för att säljaren ska få behålla handpenningen. Handpenningen ska då fungera som ekonomisk ersättning för den skada som säljaren lider av att du inte fullgör köpet.

Min rekommendation är att du pratar med säljaren som ska sälja salongen, och försöker komma överens om att du inte ska behöva betala hela summan i syfte om att ni ändå ska kunna behålla en god affärsrelation. Men det är helt upp till säljaren om denne godtar detta eller inte, då hen har rätt att få handpenningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till med ditt ärende.

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”